FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
23 d’abril de 2018

  Amb motiu de la Diada de Sant Jordi 2018, el Servei de Biblioteca i Documentació Infermera (SBDI) del Col·legi  proposa una selecció de cinc llibres d'autores infermeres o sobre la professió infermera que poden ser d'interès per a les infermeres i els infermers.

  Per aquest Sant Jordi, 5 llibres d'infermeres per a infermeres

  Com és tradició el dia de Sant Jordi, us presentem una petita tria de llibres que per la seva temàtica o bé perquè són d'infermeres escriptores transmeten  valors i coneixements sobre la professió infermera. 

  Bona lectura!

   

   

  • La depresión en las mujeres. Una aproximación multidiciplinar desde la perspectiva de género

  Per aquest Sant Jordi, 5 llibres d'infermeres per a infermeresMontesó Curto, María Pilar. Tarragona: URV, 2015. (Recerca ; 33) 

  Es tracta d’una revisió i anàlisi de la salut mental i dels seus problemes des del segle XIX fins l’actualitat, des d’una perspectiva internacional. S’hi aborden les qüestions bàsiques en els vessants mèdic, psiquiàtric, psicològic i sociològic. Amb aquest llibre es contribueix al coneixement de la depressió en les dones amb una recerca qualitativa des d’una perspectiva sociològica i també amb una visió infermera. A través d’una mostra de dones i homes s’indaga en les causes i en les conseqüències que te aquesta dolència, ressaltant les qüestions culturals i socials que més han quedat en un segon pla en la generalitat de les investigacions.

   

   

   

   

  • Manual de interpretación radiogràfica

  Per aquest Sant Jordi, 5 llibres d'infermeres per a infermeresGalimany Masclans, Jordi (coord.); Estrada Masllorens, Joan Maria; Pernas Canadell, Juan Carlos.  Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament d’Infermeria de Salut Pública, Salut Mental i Materno-Infantil, 2017. (Textos Docents ; 411)

  Aquest text, elaborat per professionals de la salut de diferents àmbits assistencials i docents, explica les cures d’infermeria en els procediments de diagnòstic per la imatge i aporta la informació necessària per a interpretar els estudis radiològics més usuals. A més, facilita recursos per a donar resposta als dubtes i les pors del pacient, així com per garantir la seva seguretat i la dels professionals encarregats de supervisar una de les probes mèdiques més utilitzades.

  Aquest Manual és una eina de gran utilitat que, sens dubte, afavorirà una atenció sanitària de qualitat, la continuïtat assistencial del pacient i la integració dels diferents factors que intervenen en la cura de la salut de les persones.

   

   

  • Building integrated palliative care programs and services.

  Per aquest Sant Jordi, 5 llibres d'infermeres per a infermeres

  Gómez-Batiste, Xavier; Connor, Stephen. Barcelona: Universitat de Vic; Eumo Ed.; World Hospice and Palliative Care Alliance; Càtedra de Cures Pal·liatives, 2017

  Una guia completa per ajudar a construir programes i serveis integrats de cura pal·liativa amb una perspectiva de salut pública, amb aportacions de la majoria dels membres del Grup Assessor Tècnic de l'Organització Mundial de la Salut.

   

   

   

   

   

   

   

  • Enfermeras de guerra

  Per aquest Sant Jordi, 5 llibres d'infermeres per a infermeres

  Ramió, Anna; Torres, Carme (Coord.). Ed. San Juan de Dios. Campus docent, 2015

  Es tracta d’un testimoni històric de la Infermeria durant la Guerra Civil espanyola (1936-1939) i l’exili, a partir dels relats biogràfics de: Anna Viñas, Ramona Gurnés, Victoria Santamaria, Maria Sans, Pilar de Viala, Trinidad Gallego, Carmen Casas, Guadalupe Cussó, Carme Barrull, Cándida Sala, Antonia Palacin, Alegría Arroyo y Emilia Santaolalla, que van treballar d’infermeres en terres catalanes. L’obra és fruït d’un estudi de cerca que es presenta en una nova edició revisada i ampliada.

  El paper de les infermeres de guerra ha restat invisible fins fa molt poc temps  malgrat ser el col·lectiu professional femení que més directament va participar en el conflicte bèl·lic, i per aquest motiu també en van patir les seves conseqüències. A través de les seves veus, s’identifica la funció essencial, discreta i continuada que van desenvolupar en la guerra: tenir cura dels soldats ferits i a la població.

   

  • Mà d’infermera. Quinze perfils humans de la infermeria a Girona.

  Per aquest Sant Jordi, 5 llibres d'infermeres per a infermeres

  Bruna, Gemma. Girona: Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Girona, 2017.

  El llibre recull el perfil de quinze infermeres i infermers de les comarques gironines que, a través del seu testimoni però també a través de les seves mans, ofereixen una visió particular de la seva professió amb el rerefons de la història del Col·legi. Hi han participat professionals vinculats a institucions com l'hospital Josep Trueta de Girona, la Facultat d'Infermeria de la Universitat de Girona, l'hospital de Palamós o la Xarxa de Salut Mental de les Comarques Gironines.

  Amb aquest llibre, es vol retre homenatge a tota la professió i totes aquelles persones que amb el seu compromís, dedicació i esforç han contribuït al desenvolupament infermer. L'objectiu d'aquest llibre és fer visible el rol infermer.

   

  Recordeu que des del SBDI del Col·legi s'ofereix un espai per a la presentació de llibres escrits per infermeres o bé que tinguin interès per a la professió infermera amb l’objectiu de donar un espai a la literatura de les infermeres, estigui o no relacionada amb la professió. 

  Consulta els criteris de selecció i més informació sobre el cicle.