FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
31 d’octubre de 2014
  Des de la Comissió asseguren que el desenllaç del cas de Teresa Romero pot portar a que es relaxi l’actitud enfront els protocols. També insisteixen que l’Ebola no és l’única malaltia infecciosa a la que s’exposen les infermeres i que per això cal tenir presents els protocols d’acció generals per a tots els agents infecciosos, que l’Agència de Salut Pública de Catalunya posa a l’abast  dels professionals de la salut.

  En la seva reunió setmanal, la Comissió de Seguiment de l’Ebola, un grup integrat per experts infermers en control d’infeccions i salut laboral, ha fet l’anàlisi sobre la situació que en aquest moment presenta el brot d’Ebola i com afecta als professionals de la salut catalans.

  Els membres de la comissió van fer insistència en que l’aplicació dels protocols d’actuació davant l’Ebola no ha de fer-se en detriment de conèixer i aplicar les precaucions estàndard davant d’agents infecciosos a centres sanitaris.

  Unes indicacions fixades el 2009 per l’Agència de Salut Pública de Catalunya en aquest protocol i que a més de donar instruccions aplicables a un cas sospitós de ser Ebola, serveixen també per prevenir el contagi d’agents infecciosos als quals els professionals de la salut també hi estan exposats.

  D’altra banda, el grup d’experts ha tornat a reclamar la necessitat d’elaborar protocols adaptables a totes les situacions que es puguin trobar les infermeres, que són els professionals de la salut més exposats a un possible contagi accidental.

  També es va coincidir en apuntar que cal detallar els programes formatius destinats a proveir els professionals de la salut amb la informació suficient per fer front a possibles nous casos d’Ebola sense posar en risc la seva salut.

  Aquestes propostes seran aportades pels representants del COIB a la propera reunió del Comitè d'anàlisi i seguiment de l'Ebola a Catalunya de l’Agència de Salut Pública.

  La Comissió de Seguiment de l’Ebola del COIB està integrada per infermeres expertes, representats del COIB. Es reuneix setmanalment per recollir les opinions i el coneixement de les diferents infermeres expertes sobre l’Ebola per canalitzar-les a les autoritats sanitàries.