FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
3 de maig de 2017

La Comissió de Docència del COIB ha editat una guia de consulta per a les infermeres i infermers que desitgen ser docents. El document recull les característiques de la docència universitària i la de cicles formatius, tant en l'àmbit públic com privat, i els requisits que es demanen en cada cas.

Nova guia per a infermeres que volen ser docents

La nova guia de consulta es posa a disposició amb la intenció de recopilar la informació disponible sobre procediments, requisits i categories en les que s'organitza la docència universitària i de cicles formatius, no suplint en cap cas normatives estatals i/o normatives internes de cada centre o institució.

La docència és una de les funcions de les infermeres i infermers i s'exerceix en diferents àmbits: el camp assistencial, a les escoles d'educació bàsica (primària i secundària), a les universitats, als cicles formatius de formació professional i a la formació continuada que es fa des de diferents institucions.

La guia "Accés de professionals infermers a la docència" aglutina tota la informació en relació a l'accés de les infermeres a llocs de treball docent, reflectint les condicions i requisits necessaris per optar a una plaça de treball en aquest àmbit a la demarcació de Barcelona.

Contacta amb la Comissió de Docència