FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La Infermera virtual, el portal d’educació i promoció per a la salut del Col·legi Oficial
d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) es posa a disposició dels ciutadans a través
del sistema de salut de Catalunya. Aquesta web, que incorpora informació, suggeriments i
consells de salut, s’integrarà també com a eina de treball per a les infermeres i permetrà
donar suport a l’atenció presencial que s’ofereix als usuaris.

L’objectiu del web, que a diferència d’altres portals de salut que planteja tots els seus continguts des de la promoció de la salut i no des de la malaltia, com és habitual, és la promoció de l’autonomia i de la independència de la persona en el control i millora de la seva salut i també de tota la comunitat. Aquest és un dels principals acords que s’inclouen en el conveni marc de col·laboració
que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya ha firmat amb el COIB amb l’objectiu d’impulsar el portal i els continguts d’Infermera virtual (www.infermeravirtual.cat), que està en línia des de l’any 2009.
Aquest conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya és un pas únic i singular, ja que suposa integrar un projecte infermer en el sistema de salut català i posar a disposició de l’usuari tot el potencial de serveis i coneixement de la seva infermera.
L’acord preveu que el Departament de Salut i els seus ens contribuiran a fer difusió dels diferents usos del portal Infermera virtual, des de la promoció de la salut i de l’autocura fins l’abordatge a la cronicitat i com a font d’informació i eina de treball per a les infermeres, que és on té el seu màxim valor.

Els continguts d’Infermera virtual també seran visibles des del portal Canal Salut, el canal temàtic que el Departament de Salut està elaborant amb continguts útils, d’interès per als ciutadans i els professionals i en el qual participen diversos agents del sistema, per recollir les bones pràctiques i incentivar la participació.
En el procés de negociació d’aquest conveni hi ha estat present la Fundació TIC salut, que col·labora amb el portal des dels seus inicis. En virtut de l’acord es podran desenvolupar futures col·laboracions amb organismes vinculats al Departament de Salut,
la Infermera virtual augmentarà els continguts multimèdia, seguirà treballant en els criteris d’ús i d’accessibilitat del web i en l’adaptació la informació i els consells de salut dirigits al ciutadà.
Prescripció de consells de salut amb les xarxes socials
La web Infermera virtual, ja ha fet una aposta decidida per entrar a les xarxes socials, principalment amb l’obertura del perfil al twitter @infermeria, a través del qual les infermeres prescriuen consells de salut online vinculats amb continguts del web. Actualment, la Infermera virtual integra incorpora continguts vinculats amb els programes i les línies estratègiques del sistema de salut català, com el programa Sanitat Respon, el programa del Nen Sa o el tractament de persones amb problemes de salut crònics.