FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
22 de juny de 2012

  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) veu perillós que s’apliquin mesures, com l’euro per recepta, que “dissuadeixen de fer ús del dret a la salut” que tenen tots els ciutadans

  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) veu perillós que s’apliquin mesures, com l’euro per recepta, que “dissuadeixen de fer ús del dret a la salut” que tenen tots els ciutadans. L’euro per recepta, que s’aplica a partir de demà a Catalunya, “multa” a l’usuari per una decisió que no pren, ja que recau en mans del seu metge de capçalera.

  La directora de Programes del COIB, Núria Cuxart, ha assegurat que en l’àmbit de la salut no es poden aplicar mesures dissuasòries, ja que “privar de donar resposta a una necessitat en salut, a la llarga, acabava revertint en una despesa més alta pel sistema de salut”. Cuxart ha recordat que l’euro per recepta “castiga” els col·lectius més fràgils, especialment les persones amb malalties cròniques, que “sovint han de seguir diversos tractaments farmacològics”. En la majoria de casos, aquestes persones són pensionistes i tenen d’altres riscos i dependències associades amb la seva situació de salut o l’edat, com la solitud o la necessitat de suport davant de la manca d’autonomia.

  La corporació professional considera que l’euro per recepta no ajudarà a regular el consum excessiu de medicaments ni a rebaixar el cost del sistema de salut. Per tal de racionalitzar el sistema de salut, cal treballar i promoure mesures de promoció i educació per a la salut i tractar “el trobar-se bé, per tal de consumir menys medicaments”, segons Cuxart.

  Per què es renuncia a potenciar el rol de la infermera?

  Per què es renuncia a fer ús d’altres recursos que ja paguem, com és potenciar el rol de les infermeres?”, ha dit Cuxart, que ha recordat que les infermeres “ajuden a racionalitzar l’ús del medicament, apliquen mesures preventives i ens ajuden també a utilitzar millor els fàrmacs, quan aquests són necessaris”. L’objectiu professional de les infermeres és tenir cura de les persones i garantir l’autonomia de l’usuari perquè sigui responsable de la seva salut. “El nostre tractament com a infermeres triomfa quan l’usuari deixa de necessitar la seva infermera perquè aquest té cura i es responsabilitza de prendre decisions saludables. Com es pot posar una mesura dissuasòria?”, s’ha preguntat. El COIB, que en el moment d’anunciar-se l’aplicació de l’euro per recepta ja va demanar públicament al conseller de Salut, Boi Ruiz, la retirada d’aquesta taxa al conseller de salut, ha recordat que abans d’aplicar mesures dissuasòries cal atacar les bosses d’ineficiència. En aquest sentit, la corporació professional ha recordat que segueix havent marge per millorar l’eficiència en qüestions com, per exemple, les vinculades amb equipaments tecnològics en l’àmbit de la salut sense que s’hagi fet una anàlisis prou rigorosa de la relació entre cost i eficiència.