FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
2 de juliol de 2015
  El Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC) han acordat treballar conjuntament al llarg dels propers tres anys a fi d’oferir una atenció psicològica individual o grupal quan s’escaigui a infermeres i infermers que pateixin una situació de maltractament i que demanin ajuda a través del Programa Ajuda que el COIB va posar en marxa fa pocs mesos.
   
  Amb aquest acord, les col·legiades i col·legiats que es trobin en una situació de violència des d’una perspectiva de gènere, tindran accés a una atenció personalitzada, tant a través d’una consultoria d’orientació i acompanyament psicològic com de sessions de psicoterapèutiques que dependran de les circumstàncies i evolució de l’estat emocional de la persona.
   
  “Les infermeres i infermers no estem exempts de patir una situació de maltractament”, afirma el president del COIB, Albert Tort i Sisó, ”per això és molt important que ens assegurem que des de la corporació professional la col·legiada que ho necessiti compti amb la tota la nostra ajuda i suport, amb total confidencialitat i amb la millor atenció professional”.
   
  El Programa Ajuda és un servei assistencial en el que, a més a més de l’assessorament i acompanyament psicològic aportat pels professionals del COPC, també ofereix recursos d’atenció jurídica, sanitària i social a la dona afectada.
   
  Programes Socials pel col·lectiu infermer
   
  Els programes de suport i autocura desenvolupats pel COIB abracen diferents circumstàncies en les que les infermeres i infermers poden trobar-se al llarg de la seva vida. És el cas del Programa Ajuda però també d’altres tres programes que tenen com a objectiu donar suport i atenció al col·lectiu infermer de la província de Barcelona en casos particulars i amb total confidencialitat:
  • Programa Retorn,  amb el que s’ajuda a les persones afectades per problemes de salut mental o addicció a superar la malaltia i els problemes laborals que comporta, amb l'objectiu de la rehabilitació i la reinserció a la vida laboral.
  • Infermera Portadora, amb orientació i recomanacions per aquelles infermeres i infermers que sou portadors del Virus d’Immunodeficiència Humana o del virus de les hepatitis B o C. 
  • Cap Infermera Sola, programa de voluntariat dirigit a infermeres i infermers que es troben soles o en risc d’aïllament social.