FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
20 de novembre de 2018

El Programa Ajuda, es va adreçar en un primer moment als casos de col·legiades que havien estat o estaven patint una situació de maltractament en l’àmbit de les relacions afectives de parella. Malgrat aquest inici, en els quatre anys que fa que es va posar en marxa s’han atès també casos de maltractaments en altres àmbits. El servei, des de la màxima confidencialitat, coordina també recursos assistencials i jurídics per a les infermeres afectades.

El Programa Ajuda, quatre anys al costat de les infermeres que han estat o són víctimes de violència masclista

El Programa Ajuda es va posar en marxa fa quatre anys al COIB per la necessitat de posar a disposició de les col·legiades un servei professionalitzat d’assessorament i acompanyament en casos de violència masclista en l’àmbit de les relacions afectives de parella. El programa està liderat per la Comissió de Maltractaments i Salut del COIB, integrada per infermers especialistes Dolors Rodríguez, Esperanza Díez i Teresa Echevarría. 


«Quan una infermera es troba en una situació de maltractament», explica Dolors Rodríguez, «li costa més demanar ajuda perquè ha de fer-ho als agents socials i recursos amb els que ella hi treballa ja que la detecció  l’abordatge dels maltractaments també forma part de la seva feina». «Per això el Programa Ajuda és important», afegeix, «ja que els ofereix un entorn 100% confidencial en el que la podem adreçar cap als recursos assistencials i legals que necessita sense que senti que el seu entorn laboral pot saber-ho».
En aquests quatre anys de funcionament del programa, s’han atès una diversitat de casos, però no tots en l’àmbit de les relacions afectives de parella, sinó també casos d’assetjament en l’àmbit laboral -per part d’usuaris o companys-, violència sexual, violència per part de fills, etc. Es tracta de casos complexes i que requereixen d’una atenció molt prolongada en el temps. «Nosaltres fem una intervenció integral i holística els casos», explica la responsable del Programa Ajuda, «però sempre és la dona qui decideix el ritme d’afrontament i quins recursos vol fer servir dels que li oferim i sempre aprofitant els excel·lents serveis disponibles a la xarxa pública».

El Programa Ajuda compta amb recursos d’atenció jurídica, sanitària, social i psicològica a la dona que és o ha estat victimitzada gràcies a diferents acords amb institucions com Dones Juristes o el Col·legi Oficial de Psicologia de Barcelona

És important també la tasca d’orientació i assessorament que es fa des del Programa Ajuda per a infermeres i infermers que després de detectar un cas de violència masclista en una usuària o bé d’una infermera, en la seva vessant particular, vulguin tenir instruments per vehicular el cas o ajudar a resoldre’l. També s’orienta a professionals que vulguin organitzar o endegar programes formatius per abordar la violència de gènere dins de la seva organització o per endegar comissions específiques en el centre de treball.


Contacta amb el Programa Ajuda 

•    Telèfon del Programa Ajuda: 93 184 86 61 o 615 84 83 89
•    Correu electrònic: programaajuda@coib.cat
•    Horari: dimarts i dijous, de 16 a 19 hores. 

Consulta els recursos del Programa Ajuda