FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
11 de febrer de 2016

  La comissió de crisi de la prescripció infermera, reunida el 10 de febrer de 2016, va acordar treballar sobre quatre línies d’acció orientades a aconseguir l’objectiu prioritari de la comissió: millorar la situació de les infermeres i infermers catalans en el seu dia a dia en relació a la prescripció infermera. Treballant en un marc legal estatal en el que les infermeres no poden desenvolupar la prescripció que li és pròpia i reconeixent la celeritat mostrada pel Conseller de Salut en respondre al Manifest per la Prescripció Infermera a Catalunya, que li va ser entregat el passat 28 de gener, l’estratègia de la comissió passa per:

  1. Consolidació del missatge de la Comissió i que es sustenta en el principi de que “no es promou desobeir cap llei sinó activar fórmules que millorin i garanteixin el dia a dia de les infermeres del país”. Unes fórmules legals en relació a la provisió de serveis de salut i que són competència de les comunitats autònomes.
   
  2.  Preparar l’operativa necessària a fi de garantir el desplegament de la normativa que ha de regular la indicació, ús i autorització de dispensació de medicaments i productes sanitaris per part de les infermeres i infermers. Una operativa que s’ha d’activar en quant es conegui el text legal proposat pel Departament de Salut i que inclou la revisió del contingut professional i els aspectes legals de la mateixa.
   
  3. Accions de continuïtat que permetin, d’una banda, sumar adhesions al manifest i a les accions endegades des de la comissió tant per part d’entitats com per part de professionals sanitaris de diferents disciplines, i d’altra banda, seguir impulsant accions de comunicació orientades a la divulgar què és a la pràctica la prescripció infermera i com la seva mala regulació pot incidir en la provisió del servei i en la salut dels ciutadans i ciutadanes. 
   
  4. Organització d’una acció pública d’impacte amb la que explicar, de forma didàctica i visualment entenedora, com afecta la situació d’emergència a infermeres i a la ciutadania. Es tracta doncs, de dissenyar i dur a terme en les properes setmanes, una acció amb potencial periodístic amb la que baixar el debat al carrer i en diferents punts de Catalunya.
   
  Durant la reunió, a la que s’ha convocat a les més de 50 entitats signants del Manifest, s’ha explicat quina ha estat la cronologia dels fets des que aquesta es va, just després de l’entrada en vigor del Reial Decret estatal, el 24 de desembre de 2015, recollint les accions pròpies i les accions des de la Conselleria de Salut. S’ha revisat, així mateix, l’estratègia de comunicació fins la data i els impactes obtinguts en mitjans de comunicació.