FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
27 de gener de 2016
  El col·lectiu infermer de Catalunya – més de 49.000 professionals - representat pels col·legis professionals, escoles i facultats universitàries, associacions i societats científiques, sindicats, organitzacions sanitàries i d’altres entitats professionals reclamem al Departament de Salut que posi solució a la situació d’emergència en què es troben les infermeres catalanes al no estar emparades legalment per una regulació autonòmica de la prescripció infermera autònoma. Un compromís que el Govern va adquirir al juliol de 2015 però que no ha resolt.

  La situació ha empitjorat amb la recent aprovada regulació estatal resultant una situació de risc que aboca, inexorablement, a les infermeres a una confrontació entre el deure de donar una atenció segura i d’alta qualitat i el respecte a la legalitat vigent.
   
  L’entrega del Manifest comú a la Conselleria de Salut es farà demà dijous al matí amb la presència institucional de les entitats signants del document, que són:
   
   
  Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya
  Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona
  Col·legi Oficial d’Infermers/es de Girona
  Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Tarragona
  Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Lleida
   
  Adeic
  Campus Docent Sant Joan De Déu. Fundació Privada
  Escola Universitària d'infermeria Gimbernat
  Facultat de Medicina. Departament d’infermeria. Universitat Autònoma de Barcelona
  Escola Universitària d'infermeria I Teràpia Ocupacional de Terrassa
  Escola Universitària de Sant Pau. Centre Adscrit a la UAB
  Escola Superior d'infermeria Del Mar
  Escola Universitària d'infermeria de La Universitat de Barcelona
  Facultat de Ciències de La Salut Blanquerna. Universitat Ramon Llull
  Facultat de Ciències de la Salut i del Benestar. Universitat de Vic
  Escola Universitària de Ciències de la Salut e Manresa
  Facultat d'infermeria de La Universitat de Girona
  Facultat d'infermeria. Universitat Rovira I Virgili. La Universitat Pública de Tarragona
  Facultat d'infermeria. Universitat de Lleida
  Escola Superior de Ciències de la Salut. Tecnocampus. Adscrita a la UPF. Fundació Tecnocampus Mataró- Maresme
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. Universitat Internacional de Catalunya.
   
  Associació Catalana de Llevadores
  Associació Catalana de Direccions Infermeres (ACDI)
  Associació Catalana d'infermeria en Anestèsia (ACIARTD)
  Associació Catalana d'infermeria del Treball I Salut Laboral (ACITSL)
  Associació Catalana d'infermeria Nefrològica (ACIN)
  Associació Catalana d'infermeria Pediàtrica (ACIP)
  Associació Catalana d'infermeria Radiològica (ACIR)
  Associació d'infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC)
  Asociación Científica de Enfermería Escolar
  Grup d'infermeria Experta en Estomateràpia De Catalunya
  Societat Catalana de Salut Laboral (SCSL)
  Associació Catalana d'infermeria de Salut Mental (ASCISAM)
  Societat Catalano Balear d'infermeria
  Associació Professional Infermeria Hospital Clínic (APICH)
  Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC)
  Federació d’associacions Professionals d’infermeres/s de Catalunya (FAPIC)
  Societat Catalana de Gestió Sanitària
  Associació Catalana d’al·lergologia Diplomats en Infermeria (ACADI)
  Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE)
   
  CCOO
  SATSE
  UGT
   
  Associació Catalana d’Entitats de Salut ( ACES)
  Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA)
  Consorci de Salut i Social de Catalunya
  La Unió
   
  Salut I Progrés
  Fòrum Català d’atenció Primària (FOCAP)
  B-Salut