FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
4 d’abril de 2017

A partir del proper 6 d'abril i fins el 30 de juny les col·legiades i els seus familiars podran realitzar la seva Declaració de la Renda 2016 comptant amb l'assessorament i la solvència de COIB Serveis Jurídics i Comptables i a preus econòmics.

Comença la campanya de la Renda 2016, fes-la amb COIB Serveis Jurídics i Comptables

El servei d’assessorament i realització de la declaració de la renda 2016 té els següents preus:

  • Realització de declaracions individuals: 35€
  • Realització de declaracions conjuntes: 50€
  • Realització de declaracions patrimonials: 100€

 

Fer la declaració amb COIB Serveis Jurídics i Comptables té molts avantatges:

  • Assessorament independent, especialitzat i professional (revisió de l’esborrany perquè sigui correcte)
  • Preus econòmics
  • Enviament telemàtic de la Declaració de la Renda, de manera immediata.
  • Agilitat i rapidesa en l’elaboració de la Declaració de la Renda

 

Si estàs interessat en aquest servei, demana dia i hora per concertar visita, trucant al telèfon 93 303 22 66 de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. Les visites per fer la renda seran dimarts, matí i tarda; dimecres tarda i dijous matí.

COIB Serveis Jurídics i Comptables ofereix accés a les col·legiades i els seus familiars a una àmplia cartera de serveis per a la gestió dels seus assumptes jurídics, fiscals, comptables, laborals i patrimonials.

Les interessades poden consultar qüestions del seu àmbit personal i professional, els relacionats amb societats professionals i tot allò relacionat amb l’emprenedoria, un àmbit pel qual s’han dissenyat paquets especialment per infermeres emprenedores. Aquests serveis estan a disposició de totes les col·legiades i dels seus familiars fins a segon grau.

Ser membre del COIB desgrava a hisenda

Si ets col·legiada o col·legiat del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona pots desgravar de la teva declaració de la renda la quota anual de la corporació, tal i com contempla la llei.  

  • Per a col·legiades i col·legiats amb ingressos procedents de rendes del treball:

D’acord amb l’article 19, punt 2, apartat d, de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas: “Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.”

La casella en què s'ha de marcar l'import de la quota col·legial és la 013, dins de l’apartat de rendiments de rendes del treball.

  • Per a col·legiades i col·legiats amb ingressos procedents d’activitats econòmiques i que declarin en règim d’estimació directa normal o simplificada:

La quota col·legial serà una despesa deduïble dels ingressos per tal d’obtenir el rendiment net a declarar i es pot incloure a la casella 114 com a "altres conceptes fiscalment deduïbles".

La quota col·legial serà una despesa deduïble dels ingressos per tal d’obtenir el rendiment net a declarar. 
Si necessites comprovant, en tindràs prou amb el rebut del banc. Recorda que si has estat col·legiada o col·legiat durant tot l'any amb la quota d'alta exercent, l'import de total a deduir és de 232,86 euros.