FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
14 de novembre de 2013

  Els col·legis professionals d’infermeres i infermers d’Alacant, Barcelona, Castelló, Illes Balears, Múrcia i València, així com el Consejo de Enfermería de la Comunitat Valenciana (CECOVA), han acordat, en una reunió mantinguda a la seu del COIB, la constitució del Fòrum Infermer del Mediterrani, que neix com un espai de trobada professional.

  La declaració programàtica del Fòrum Infermer del Mediterrani, promogut per sis col·legis professionals de l’arc de la mediterrània, s’obre com un espai de diàleg professional on tenen cabuda tots aquells col·lectius, entitats o institucions que vulguin col·laborar lliurement aportant suggeriments a favor de l’avanç i l’apoderament de les infermeres.

  Aquesta iniciativa agrupa a col·legis professionals que representen a més de 75.000 infermeres i infermers amb “inquietuds professionals, convençudes del benefici de dinamitzar corrents de pensament i opinió del col·lectiu infermer, que propicien la reflexió i el debat sobre qüestions candents de la professió”.

  Espai obert de debat i reflexió

  El Fòrum Infermer del Mediterrani és un espai de debat, trobada i reflexió obert a tots els col·legis professionals, grups de treball, instàncies professionals d’Infermeria, entre d’altres, que lliurement vulguin participar per l’aportació d’iniciatives en positiu i ajuden a construir consensos sobre el present i futur del col·lectiu infermer per fer avançar la professió.

  Les línies d’actuació recollides en els objectius del Fòrum Infermer del Mediterrani són afavorir la discussió i el debat professional infermer, suscitar el pensament reflexiu de la professió, unir esforços per a la promoció del valor social de la professió infermera i promoure accions que afavoreixin el ple exercici de les competències professionals.

  Aquest nou fòrum professional també neix amb la idea de possibilitar la integració d’iniciatives i compartir recursos que promoguin al desenvolupament professional infermer i que contribueixin també en la presa de decisions sobre política sanitària.