FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
4 de juny de 2014
  logosForumInfermerMediterrani
   
  El secretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), Francisco Miralles, ha rebutjat que les infermeres puguin liderar les unitats de gestió clínica (UGC). Aquestes declaracions han motivat que el Fòrum Infermer del Mediterrani, integrat pels col·legis d'infermeres d'Alacant, Castelló, Barcelona, Illes Balears, Regió de Múrcia i València i el Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA), emeti el següent comunicat, que compta també amb el suport del Col·legi Oficial d'Infermeria de Pontevedra.
   
  Comunicat del Fòrum Infermer del Mediterrani respecte les declaracions del secretari general de la CESM
   
  Per tot això, el Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja qualsevol intent de sotmetre la disciplina infermera a una altra disciplina i exigeix el respecte als criteris d'igualtat que, com a professió sanitària sense sostre acadèmic, tenen les infermeres i infermers d'aquest país, i al dret ciutadà a ser atès per qui millor resol la seva situació de salut.
   
  Davant les declaracions del secretari general de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM), Francisco Miralles, que en el context del XXI Congrés Nacional de la Societat Espanyola de Metges Generals i de Família (SEMG), mentre es parlava de les bases del model d'Unitats de Gestió Clínica (UGC) va afirmar, referint-se a les infermeres, que "un professional amb un rang inferior no pot estar per sobre en una estructura jerarquitzada" i que el lideratge ha de ser metge, ja que "és l'únic que posseeix una visió integradora de la gestió", el Fòrum Infermer del Mediterrani manifesta:
  • En primer lloc, la gestió clínica és un instrument que contribueix a disminuir la fragmentació dels serveis, millorant la seva funcionalitat. No és una activitat concreta sinó un conjunt d'activitats en un entorn organitzatiu determinat, de manera que el seu significat pot ser molt divers, segons el context organitzatiu on es realitza.
    
  • La coordinació d’una UGC s’ha de dur a terme per qui millor aconsegueixi la gestió descentralitzada de recursos per part dels clínics, així com la gestió dels processos assistencials basats en l'evidència.
    
  • Les UGC no poden ser mai unitats jerarquitzades, doncs no és possible jerarquitzar les disciplines que hi conflueixen. De la mateixa manera que la Geografia, per exemple, no pot estar a les ordres de la Història, tampoc la Infermeria, o la Fisioteràpia, o la Psicologia Clínica, ni cap de les disciplines que poden exercir en aquesta UGC, pot estar a les ordres de la Medicina, doncs cadascuna té el seu propi àmbit de saber.
    
  • Per tant, les UGC han de ser unitats multidisciplinars coordinades, amb les mires posades en els més eficients resultats de salut, en cap cas un benefici per a qui les coordini, ni molt menys a costa d'evidents beneficis per a l’usuari.
    
  • Qui coordini una UGC ha de ser el professional més preparat, basant la seva elecció en criteris d’igualtat, mèrit i capacitat. Ha de posseir coneixements, habilitats, aptituds i actituds idònies per al càrrec, qualitats que no proporciona per si mateix l'estudi de la medicina ni de cap altra professió sanitària, encara que cal assenyalar que la formació d'Infermeria inclou l'assignatura obligatòria de Legislació Sanitària, gestió i Administració, amb una càrrega de 5 crèdits ECTS, no prevista en la carrera de Medicina més que potser de manera opcional.
    
  • Finalment, la Llei 44/2003, d'Ordenació de les Professions Sanitàries, recull perfectament i en diversos apartats la plena autonomia tècnica i científica de les professions sanitàries no existint, per tant, base racional per parlar de superioritat jeràrquica de cap d'elles.
    
  • La professió infermera és una professió facultativa, és a dir universitària, sortida d'una facultat, amb formació de Grau i especialitats, sense sostre acadèmic, que pot accedir al Màster i al Doctorat en les mateixes condicions que la professió mèdica, sent cada vegada més nombroses les infermeres que ostenten el grau de doctor.
    
  • L'afany d'alguns fòrums de metges en els seus intents de domini sobre la ciència infermera o les manifestacions que aquesta és "de rang inferior" correspon a nostàlgies de temps ja molt pretèrits, sent lamentable, encara més si prové de personalitats, institucions o fòrums rellevants, com és la CESM.
    
  • Per tot això, el Fòrum Infermer del Mediterrani rebutja qualsevol intent de sotmetre la disciplina infermera a una altra disciplina i exigeix el respecte als criteris d'igualtat que, com a professió sanitària sense sostre acadèmic, tenen les infermeres i infermers d'aquest país, i al dret ciutadà a ser atès per qui millor resol la seva situació de salut.