FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
16 de juliol de 2014
  logosForumInfermerMediterrani_700.jpg
   
  La capacitat gestora de la professió infermera, dins del context clínic-assistencial, està sent qüestionada reiteradament per instàncies representatives de la professió mèdica, tant de l'àmbit col·legial com sindical i associatiu. Així, les tres societats científiques que agrupen metges de Família s'acaben d'unir a l'Organització Mèdica Col·legial (OMC) i la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics (CESM) anunciant la seva intenció de tancar la porta a que les infermeres i els infermers tinguin opció a dirigir les unitats de gestió clínica (UGC), en aquest cas, en Atenció Primària.
   
  En aquest sentit, diferents mitjans de comunicació vénen recollint les declaracions de dirigents metges advocant pel lideratge únic i exclusiu del metge en el camp de la gestió clínica, menyspreant, sense cap tipus de vacil·lacions, els professionals d'Infermeria per a aquesta comesa.
   
  Donades les conseqüències retrògrades que això pogués suposar per a la professió infermera i els seus professionals, considerem que més enllà de les respostes en premsa, la situació és prou greu com perquè a nivell de tota la professió es plantegin una sèrie de mesures i accions que contrarestin les conseqüències tan negatives que aquest posicionament mèdic ens pot comportar, més quan està tenint molt ressò en l'Administració sanitària. Davant aquesta seriosa amenaça, tota la professió infermera ha d'estar unida per poder fer front amb encert i contundència a aquesta infravaloració professional.
   
  D'altra banda, hem de tenir molt present que les característiques socioeconòmiques del nostre sistema sanitari, les característiques demogràfiques de la societat i l'evidència de l'impacte de les cures en la salut de les persones, fan imprescindible canviar l'enfocament dels Sistemes de Salut, fent necessari apostar pel paradigma del "cuidar" en lloc de seguir potenciant el del "guarir". Això fa que tant les infermeres com els ciutadans hagin de tenir un paper més protagonista en la gestió de les cures i dels processos sanitaris, sent per això necessari minimitzar l'excessiva medicalització sanitària existent en l'actualitat.
   
  Des del Fòrum Infermer de la Mediterrània, que agrupa els col·legis d'Infermeria d'Alacant, Barcelona, Castelló, Illes Balears, Regió de Múrcia, València i el Consell d'Infermeria de la Comunitat Valenciana (CECOVA), fem aquesta crida a totes les forces representatives de la Infermeria per tal d'aconseguir la unitat d'acció infermera que tanta falta fa a la professió en aquests moments de neguit sobre el nostre futur.
   
  Enfront dels passos ferms que està donant el col·lectiu mèdic davant l'Administració, no podem quedar-nos de braços creuats o fer meres declaracions en paper, sinó que és imprescindible consensuar alguna acció més contundent perquè les UGC estiguin liderades per aquell professional més capacitat per a exercir aquesta tasca, independentment de la titulació sanitària que tingui. Els ciutadans es mereixen i tenen dret a una gestió infermera dels seus processos de salut.
   
  La resposta ha de ser clara, unànime i contundent per aconseguir aturar aquesta ingerència professional. En cas de no aconseguir-ho farem una passa enrere en l'autonomia professional i en les capacitats de desenvolupament de la professió infermera. A més, als ciutadans se’ls furtarà el seu dret a ser cuidats. Hem de desenvolupar la nostra capacitat de pressió per influir positivament en la decisió final que adopti el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat. Des del Fòrum Infermer del Mediterrani abonarem qualsevol iniciativa que s'emprengui en aquest sentit.