FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
15 de juny de 2015
  JornadaIndicadors.jpgEl passat dimecres, 10 de juny,  es va presentar, en una jornada organitzada pel Departament de Salut, el document ‘Indicadors d’avaluació de les cures infermeres’. La jornada va estar inaugurada pel director de l’AQuaS, el doctor Josep Maria Argimon, la degana del Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, Montserrat Teixidor, i Guadalupe Figueiras, de la Direcció Estratègica d’Infermeria del Departament de Salut.

  El document, que defineix 38 indicadors clau, amb una visió comuna i un sistema de mesurament homogeni per a tot el sistema sanitari, ha de permetre conèixer els resultats sensibles a les accions pròpies dels professionals infermers i alhora poder comparar i millorar l’atenció i les cures a les persones. Aquests indicadors són un punt de partida per anant-ne incorporant de nous i també d’altres àmbits d’atenció, com la salut mental o l’atenció maternoinfantil. D’entre els punts d’avaluació s’inclou la ràtio d’infermeres gestores en l’atenció primària i la ràtio d’infermeres per població o les hores de dedicació per usuari.

  La proposta d’indicadors ha estat realitzada pel Consell de la Professió Infermera de Catalunya i estan basats en les intervencions infermeres que donen resposta a l’atenció primària, hospitalària i sociosanitària. Els indicadors que es proposen i que s’han elaborat a partir d’una àmplia revisió bibliogràfica, de l’anàlisi dels que actualment ja s’estan oferint i de la incorporació de nous es presenten en un format de fitxes i posteriorment es relacionen entre si, en funció de les diverses línies d’atenció. El document ha estat elaborat per la Comissió d’Indicadors d’Avaluació.

  L’elaboració d’indicadors que objectivin l’aportació de les infermeres i infermers a la salut de la població i també a l’eficiència del sistema de salut ha de permetre fer visible l’aportació professional en la salut de la població i contribuir també a millorar la seguretat dels pacients a Catalunya, la qualitat d’aquesta atenció i poder comparar diversos resultats.

  El document, aprovat el gener de 2014 en la sessió de la Comissió d’Indicadors d’Avaluació del Consell de la Professió Infermera, l’ha coordinat Dolors Llorens, i hi han participat les infermeres Núria Cobalea, Joan Carles Contel, Lena Ferrús, Núria Martí, Pilar Pérez, Mireia Subirana, Ester Crusellas, Elisenda Carrau i Núria Cuxart.

  Guadalupe Figueiras va explicar durant la jornada que alguns d’aquests indicadors ja s’han incorporat a la Central de Resultats del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya i progressivament s’hi integraran la resta d’indicadors.

  Documents relacionats:
   
  - ‘Indicadors d’avaluació de les cures infermeres’, Comissió d’Indicadors d’Avaluació. Consell de la Professió Infermera de
  Catalunya, Gener de 2014

  - Jornada de presentació del document ‘Indicadors d’avaluació de les cures infermeres’, Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 10 de juny de 2015

  - Jornada de presentació del document ‘Indicadors d’avaluació de les cures infermeres’. Annex, Departament de Salut. Generalitat de Catalunya, 10 de juny de 2015

  - Central de resultats: indicadors d’avaluació de les cures infermeres, Anna García-Altés. Departament de Salut. Generalitat de Catalunya 10 de juny 2015

  - La infermeria al món que ve, Vicente Ortún. CRES. Universitat Pompeu Fabra. 10 de juny de 2015
   
   
  Notícies relacionades:
   
  - Unificar l'avaluació dels indicadors de les cures infermeres, la clau per poder avançar, 18 de febrer de 2014
   
  - Llum verda a una proposta d’indicadors per avaluar les cures infermeres al sistema de salut català, 23 de gener de 2014