Actualitat sanitària

La recerca que ha desenvolupat l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAPJGol) ha mesurat el risc que tenen els ancians dependents de patir maltractament per part dels seus cuidadors familiars, i els factors més associats a aquest perill. El risc de les persones grans que necessiten cures de patir abús o maltractament per part del seu cuidador familiar és d’un 33,4%.

Professió

Xènia Sist és la primera infermera doctora del centre hospitalari on treballa. El seu àmbit de recerca és la geriatria i la seva tesi doctoral, centrada en l’àmbit de l’Atenció Primària, tracta la prevenció de la fragilitat, una síndrome geriàtrica que té com a característica el deteriorament de les capacitats funcionals en persones grans. Malgrat l'envelliment sigui inevitable, és possible frenar i revertir el deteriorament de les capacitats funcionals a través de la prevenció, on les infermeres tenen un paper clau.

Formació

L'envelliment de la nostra població i les seves conseqüències representen un dels problemes de salut més importants de la nostra època. En aquests moments la població espanyola és una de les més longeves del món i l'allargament de la vida porta com a conseqüència que cada vegada tinguem més persones grans que requereixen cures infermeres de qualitat.