FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp

La Vocalia d’Infermeria Pediàtrica del COIB ha endegat una enquesta amb el propòsit de conèixer l'estat de situació de les infermeres pediàtriques a la demarcació de Barcelona i conèixer el seu perfil i quins són els seus interessos. Els resultats es presentaran a la 4a Jornada d’Infermeria pediàtrica que es realitzarà al COIB el 2019.

El COIB posa en marxa una enquesta per conèixer la realitat de les infermeres pediàtriques

L’objectiu del formulari, dirigit a les infermeres i els infermers que treballen en diferents àmbits pediàtrics de la demarcació de Barcelona, és conèixer la formació, l’experiència professional i l’àmbit de treball de les professionals, quin valor donen a les diferents competències que desenvolupen i quina és la opinió sobre el reconeixement professional de la infermera pediàtrica especialista.

Els resultats d’aquesta enquesta es donaran a conèixer durant la 4a Jornada d’Infermeria Pediàtrica que es realitzarà al Col·legi a la primavera del 2019. En aquesta jornada es faran tallers amb els participants per a debatre els aspectes destacats de l’anàlisi qualitatiu de l’opinió dels participants a l'enquesta. Tot plegat, amb la finalitat de potenciar línies de treball que contribueixin al desenvolupament social i professional de l'especialista en infermeria pediàtrica.

Si ets infermera o infermer pediàtric de la demarcació de Barcelona, entra i participa en l’enquesta “Present de la Infermeria pediàtrica a Barcelona”

El temps estimat per a la complementació és de 15 minuts.