FacebookTwitterLinkedInGoogleEnviar...PinterestWhatsapp
13 de novembre de 2018

El Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS) del Departament de Salut han signat un acord marc de col·laboració institucional per establir unes bases de col·laboració estables per promoure i impulsar activitats i projectes en l'àmbit de l'emprenedoria, la innovació i la formació en matèria d'infermeria.

COIB i AQuAS impulsaran conjuntament la innovació en l'àmbit de la infermeria

Aquest acord permetrà que el Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del COIB i l'Observatori d'Innovació en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) de l'AQuAS puguin treballar plegats en iniciatives d'interès comú que afavoreixin l'impuls i l'emprenedoria del col·lectiu infermer com per exemple:
 

 

  • La creació de grups de treball conjunt per canalitzar i avaluar experiències innovadores en infermeria.
  • L'establiment d'aliances estratègiques perquè els projectes que l'IDIC acompanyi durant el seu procés de desenvolupament, puguin ser avaluats per l’AQUAS i, si compleixen els requisits, rebin la certificació de qualitat d'avaluació que atorga l'OIGS.
  • La comunicació i la difusió del coneixement i resultats obtinguts, participant conjuntament en jornades, taules rodones, congressos, cursos de formació i en altres mitjans de comunicació científics.
  • La promoció i participació en activitats formatives.
     

El Centre d’Innovació i Desenvolupament Infermer (IDIC) del COIB és un centre integrador i transversal i des del qual s’impulsa i es promou l’emprenedoria, la innovació infermera, l’assessoria clínica, la consultoria d’empresa i l’aprenentatge de noves competències claus que permetin a les infermeres i infermers de Barcelona interessats desenvolupar projectes professionals, empresarials i d’innovació viables. 
L'Observatori en Gestió de la Sanitat a Catalunya (OIGS) de l'AQuAS és l’instrument de què s’ha dotat el sistema sanitari català per posar en valor l’esforç de les organitzacions per innovar en diferents àmbits de gestió. L’OIGS ajuda els professionals de la salut a compartir experiències innovadores en gestió, impulsant un entorn col·laboratiu d’intercanvi de coneixement, promovent col·laboracions i sinèrgies entre organitzacions, creant grups d’interès i proposant nous reptes.