26 d’octubre de 2015

  El COIB i l'AIFICC emeten un posicionament conjunt sobre l'aprovació del Reial Decret de la prescripció infermera

  Han transcorregut 9 anys i finalment el passat, 23 octubre 2015, el Consell de Ministres va aprovar el text del Real Decreto que regula la “indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”. Aquest text, que havia d’aclarir i facilitar l’operativa, al parer tant del Col·legi com de l’Aificc, empitjora aspectes recollits en la llei que se suposa havia de desplegar.

  0 Comentaris
  19 d’octubre de 2015

  Presa de Posició del COIB amb relació a determinats continguts del document Memòria de Creació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona

  Des del Col·legi, havent tingut coneixement de les propostes contingudes en el document "Memòria de creació de la nova Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona", resultat d’agrupar les actuals facultats de Medicina (campus de Medicina - Clínic August Pi i Sunyer i campus de Ciències de la Salut de Bellvitge) i d’Odontologia i l’Escola Universitària d’Infermeria després de la conseqüent anàlisi, vol fer arribar als més alts responsables de la Universitat de Barcelona, l’Administració Universitària i de Salut, al col·lectiu d’Infermeres i Infermers, estudiants d’Infermeria i ciutadania en general, les seves consideracions.
  0 Comentaris
  14 de setembre de 2015

  Manifest dels col·legis professionals sanitaris sobre el sistema sanitari de Catalunya en el moment polític actual

  Amb el manifest es reitera el compromís amb la defensa i la millora d’una sanitat pública de qualitat i universal en la Catalunya del futur i, al mateix temps, es reclama que Catalunya pugui disposar, plenament, de les estructures i dels recursos necessaris per dissenyar-la i finançar-la de manera justa i adequada i poder, així, assegurar-ne la sostenibilitat.
  0 Comentaris

  Posicionament del COIB sobre la convocatòria d’Oferta Pública d’Ocupació 2015

  • Des del Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona considerem que aquesta convocatòria és del tot insuficient tenint en compte les actuals necessitats del propi sistema de salut català i la disminució constant de llocs de treball que les infermeres han patit en els darrers anys.
  0 Comentaris
  30 de juliol de 2015

  Decàleg d’actuació per a la visibilitat infermera

  Aquest document del COIB recull en 10 punts quins són i han estat aquest últims quatre anys els criteris d’actuació de la corporació davant un dels eixos estratègics bàsics de la professió infermera.

  0 Comentaris
  22 de maig de 2015

   Manifest del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya sobre el control del tabaquisme

   El Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya vol manifestar el seu suport en el desenvolupament de les polítiques per al control del tabaquisme i el seu posicionament sobre les accions necessàries que les infermeres, com a col·lectiu, han de desenvolupar.
   0 Comentaris