El Departament de Salut i el de Treball, Afers Socials i Famílies van presentar ahir el nou ‘Protocol d’actuació de maltractaments a la infància i l’adolescència en l’àmbit de la salut’. Un document que vol promoure la prevenció, la detecció precoç, l’atenció integral i la rehabilitació d’infants i adolescents afectats, tot incidint sobre les situacions de risc així com en la prevenció del maltractament prenatal i en nadons, alertant del risc de sacsejar-los. A partir d’aquest any, els professionals de l’atenció primària podran introduir a la història clínica informatitzada dades d’infants atesos amb indicadors de risc de maltractament.

El Govern amplia a l'atenció primària l’abast del protocol d'actuació per maltractaments a la infància

Una de les novetats del document consisteix en ampliar el paper dels professionals de l’atenció primària i comunitària en la detecció d’aquesta problemàtica. Per això, se’ls dona eines en la seva actuació per ajudar a diferenciar què és un maltractament i què no, reduir el marge d’interpretació subjectiva i afavorir la detecció i notificació de casos.

Un dels avenços del protocol és la voluntat d’evitar la victimització secundària dels infants i adolescents, sense caure en l’infradiagnòstic, per exemple evitant la repetició de les diligències que es practiquen en aquests casos i actuant, en general, amb mínima intervenció, amb rapidesa i amb especialització, de manera que no es prolongui de manera innecessària el seu patiment.

El Govern amplia a l'atenció primària l’abast del protocol d'actuació per maltractaments a la infància

En l’elaboració del protocol han col·laborat més d’una seixantena de professionals de diferents disciplines i nivells assistencials de Catalunya, a més de professionals de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Per la seva banda, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han reordenat el model d’atenció tenint en compte les necessitats i expectatives actuals, amb una visió integral que potencia el nivell d’atenció primària comunitària –inclosa l’atenció a la salut mental- i els serveis d’urgència dels hospitals de referència.

Consulta'n més informació

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres.