La infermera de la unitat de recerca de l’Equip d’Atenció Primària Sardenya de Barcelona, Teresa Vilella, és coautora de la plataforma de teleassistència @tendidos que permet a l’equip d’Atenció Primària fer un seguiment assistencial a domicili i facilita una via de comunicació senzilla a través de la televisió i el comandament a distància, uns elements habituals a casa i de fàcil ús, a més de la seva aplicació a través de smartphones i tauletes.

Una infermera participa en la creació d’un sistema de teleassistència per a persones grans amb insuficiència cardíaca

La utilització d’aquesta plataforma contribueix a millorar la qualitat de vida de les persones grans amb la Insuficiència Cardíaca (IC) mitjançant l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació. El sistema presenta uns qüestionaris per valorar l’evolució de la IC que els usuaris han de respondre a través de la televisió i el comandament a distància, o bé la tauleta o l’smartphone. La infermera en fa el seguiment diversos cops per setmana, comprova si hi ha algun resultat preocupant detectant qualsevol descompensació o pèrdua de pes i els indica pautes d’exercici físic o d’alimentació personalitzades, entre d’altres.

A més de millorar la seva qualitat de vida, un dels objectius és reduir-ne els ingressos. En paraules de la infermera: «es tracta d’una malaltia crònica i l’important és introduir hàbits i tenir petites fites que els motivin.» Per exemple, quan no és convenient sortir al carrer a causa del fred o de la calor, explica la infermera, els fan arribar vídeos perquè puguin fer exercici físic a casa.

@tendidos ha comptat amb el disseny d’IdemmFarma i del seu soci tecnològic CSA. La proposta ja ha estat testada en un estudi pilot desenvolupat per l’Equip d’Atenció Primària Sardenya de Barcelona entre el 2016 i el 2017. Actualment s’està en marxa un assaig clínic fase del projecte on participen unes 25 persones grans amb Insuficiència Cardíaca que es visiten en aquest centre i que proveirà de resultats definitius sobre la seva utilitat.

La gent gran que participa al programa el valora positivament. Malgrat encara hi ha algunes reticències amb la tecnologia, és una molt bona eina per ells, » afirma Teresa Vilella. «La gent gran se sent acompanyada i que s’estan preocupant per ells i el contacte humà és molt important; el fet de veure’ls la cara és fonamental,» afegeix.

Més informació: http://www.atendidos.es/

Autoria imatge: Teresa Vilella. La infermera durant la presentació del projecte a les 8es Jornades R+D+I TIC Salut i Social