12 de desembre de 2019

  L’Associació d’Entitats Sanitàries i Socials (La Unió), el Consorci de Salut i Social de Catalunya i l’Institut Català de la Salut (ICS) han elaborat un estudi per identificar l’estat actual i la previsió de necessitats de metges/ses i infermers/es en el període 2018-2023. Pel que fa a les infermeres, la previsió total de vacants és de 3.263, amb una mitjana del 17,5% respecte al total de la plantilla contractada.

  Un estudi preveu que d’aquí al 2023 caldran més de 3.000 infermeres i infermers al sector públic i concertat

  La finalitat de l’estudi és conèixer la situació actual i en funció dels resultats, establir un pla d’accions a curt-mig termini per intentar buscar solucions a la manca de professionals. En l’enquesta han participat 113 centres, que representen el 80% del sector sanitari públic i concertat de Catalunya.

  Del total de la previsió de vacants infermeres, un 83,2% son d’infermeres sense especialitat i un 16,8% corresponen a infermeres especialistes. Es destaca com les més demandades les especialitats de llevadora, infermeria de geriatria, infermera de Salut Mental i infermera de pediatria.

  A nivell territorial, sobre el total d’infermeres contractades per Regió Sanitària destaca l’alta necessitat a la Regió Sanitària d’Alt Pirineu i Aran, amb un 72,4% de mitjana respecte al total de la plantilla contractada.

  Consulteu l'estudi: «Necessitats de professionals mèdics i d'infermeria al sector concertat i ICS», Novembre 2019 

  Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres