9 de novembre de 2015

  A arrel de l’aprovació del Real Decreto que regula la “indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”, aprovat pel Consell de Ministres el passat 23 d’octubre de 2015, i responent a la inquietud que algunes infermeres i infermers han manifestat al respecte, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC)  llancem un missatge de tranquil·litat a la comunitat infermera de Catalunya.

  A arrel de l’aprovació del Real Decreto que regula la “indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros”, aprovat pel Consell de Ministres el passat 23 d’octubre de 2015, i responent a la inquietud que algunes infermeres i infermers han manifestat al respecte, el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB) i l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFICC)  llancem un missatge de tranquil·litat a la comunitat infermera de Catalunya.

  A data d’avui, en la que s’emet aquest comunicat, el Real Decreto (RD) encara no s’ha publicat en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Per tant, tal i com consta en la disposició addicional setena del propi RD, no està vigent. En aquest sentit, cal interpretar que les infermeres ens trobem en les mateixes condicions de legitimitat per continuar treballant com les que teniem abans de l’aprovació del Real Decreto. Per tant, la recomanació del COIB i de l’AIFiCC és que les infermeres i els infermers seguim realitzant totes les activitats  assistencials  tant individuals com comunitàries a partir de  les  guies i protocols que estan vigents  i consensuats tant d’activitats preventives i promoció de la salut com d’atenció a problemes de salut, que treballem de forma intercisciplinar i protocol·litzada.

  Ambdues entitats, que van emetre un posicionament comú contrari al text aprovat, volem insistir en que estem treballant a fi que aquest Real Decreto no s’implementi i perquè el Govern de Catalunya desenvolupi el desplegament de la prescripció infermera en compliment dels acords signats el passat mes de juliol entre la Conselleria de Salut, el Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i els Col·legis d’Infermeres i Infermers del territori català.
   
  Des del COIB i l’AIFICC entenem que mentre no hi hagi novetats en un o altre sentit, les infermeres cal que seguim realitzant les intervencions com sempre hem fet per tal de garantir la salut, la vida i la seguretat de les persones que atenem.