En un editorial publicat a la revista European Journal of Midwifery, les llevadores investigadores Anna Martin i Ramon Escuriet alerten que una de les conseqüències de la tensió del sistema sanitari per la covid-19 és que la salut de les dones s’ha situat en un segon pla

La crisi sanitària repercuteix negativament en la salut sexual i reproductiva de les dones

El llevador Ramon Escuriet i la llevadora Anna Martin, investigadors del Grup de recerca de Blanquerna-URL Global Health, Gender and Society (GHenderS), exposen en un editorial publicat a la revista European Journal of Midwifery els potencials efectes negatius de la pandèmia sobre la salut de les dones, tal com alertaven les Nacions Unides en l'informe sobre l’impacte de la covid-19 sobre les dones, i la necessitat d'obrir un debat sobre mesures eficients, adaptades a les necessitats actuals de les dones.

L’article descriu que el sistema sanitari ha patit canvis per orientar-se principalment a cobrir les necessitats d’atenció urgent de les persones afectades pel virus SARS-CoV-2 desprioritzant els serveis d’atenció a les dones i les seves necessitats. També se’n desprèn que alguns d’aquests canvis organitzatius podrien representar avenços en la salut materna. En són exemples que el principal cuidador o professional de referència sigui una llevadora, l’alta precoç als hospitals després del part o el seguiment al domicili per part d'una llevadora. Uns canvis que, segons exposen els autors al text, compten amb evidència científica i ja s'han implantat amb èxit en altres països i, per tant, es poden instaurar de forma permanent al sistema sanitari.

Més barreres per promoure el part normal i respectat

"La crisi sanitària," afirma Escuriet "també ha accentuat les barreres que ja es trobaven les llevadores a l’hora de fomentar el part normal i el tracte respectuós de les dones, tal com es va evidenciar en l’estudi sobre les barreres del part normal i facilitadors per a la promoció d’un part normal i un tracte respectuós cap a les dones que es troben les llevadores als hospitals públics de Catalunya." El treball al que fa referència, Midwives’ experiences of the factors that facilitate normal birth among low risk women in public hospitals in Catalonia (Spain), s’ha publicat a la revista Midwifery Journal i ha estat elaborat pels membres del Grup GHenderS Anna Martín, llevadora i autora principal de l’article, Olga Canet, infermera, i Ramon Escuriet, llevador i investigador principal del grup.

Llevadores d’onze hospitals públics diferents de Catalunya han participat en aquest estudi on han descrit com s'enfronten a diversos reptes i com senten la manca de suport quan promouen el part normal en les sales de parts catalanes. Les llevadores han identificat diversos factors que compliquen la seva tasca i destaquen com a principals barreres: la manca de suport institucional, amb un nombre insuficient de llevadores contractades i, de vegades, amb una manca d’instal·lacions ben equipades; les pràctiques existents jerarquitzades i medicalització del part; la dificultat per desenvolupar les pròpies competències professionals i per implementar la pràctica basada en l’evidència.

D’altra banda, els factors descrits com a facilitadors del part normal han estat: la percepció positiva de les llevadores en el part normal, identificant l’embaràs i el part com a processos naturals; el seu esforç addicional, més enllà de les cures habituals, i que inclou el suport físic i psicològic continuat; i la consciència de les dones sobre el naixement normal, que fa que se sentin segures en la seva pròpia capacitat de parir.

El part normal cada cop té més demanda

El treball destaca, a més, que les llevadores consideren que el nombre de dones que demanen un part normal augmenta i aquesta demanda sembla ser el principal motor de la transformació de la pràctica de llevadora, des d’un plantejament medicalitzat fins a un enfocament fisiològic al part. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix el part normal com aquell que s’inicia de forma espontània, que és de baix risc, i on el nadó neix de forma encefàlica sense cap ajuda i no hi ha instrumentalització. I defineix el part respectat com la promoció d’una atenció respectada i amb les mínimes intervencions obstètriques, respectuosa amb el desig de les dones i amb el procés fisiològic.

"Les llevadores són expertes en normalitat," afirma Martín "i són el professional referent en embaràs i part normal tant en l’atenció primària com en l’hospital." I afegeix: "A nivell d’evidència científica, les dones que tenen una llevadora de referència durant el part tenen millors resultats en salut."

A partir dels resultats d’aquest estudi i l’evidència científica disponible, s’han proposat diverses recomanacions per a la pràctica clínica, la formació i la recerca.

 

Fotografia: Banc d'Imatges Infermeres. Autors: Ariadna Creus i Àngel Garcia.