El Servei Català de la Salut ha publicat un nou informe breu que analitza l’activitat de l’atenció primària a Catalunya durant el 2018. De l’informe es desprèn que els ciutadans fan una mitjana de 7,8 visites l’any als equips d’atenció primària i que entre els motius de consulta més freqüents hi ha el diagnòstic, tractament i control dels principals factors de risc cardiovascular (hipertensió arterial, diabetis, excés de pes).

Les infermeres realitzen una tercera part de les visites a l’Atenció Primària de Catalunya

L’estudi de Salut analitza l’evolució de les visites, les característiques demogràfiques dels pacients i els motius de consulta més freqüents dels serveis d’atenció primària, que inclouen l’activitat dels equips d’atenció primària (EAP), els punts d’atenció continuada (PAC) i els equips d’atenció residencial (EAR).

Durant el 2018 els equips d’atenció primària van fer un total de 46,3 milions de visites, un 2,2% menys que l’any anterior. Les visites per usuari baixen en tots els grups d’edat des del 2016. El grup d'edat que ha disminuït més la mitjana de visites per pacient és el de 65 a 79 anys amb una reducció del 6,8% en relació al 2014.

Més de la meitat de les visites les fan els metges de família (54,7%) i una tercera part (33,3%) les infermeres i els infermers familiars i comunitaris, percentatges semblants als d’anys darrers. Pel que fa a les visites de pediatria han disminuït com a conseqüència de la reducció de la població de 0 a 14 anys. L’any 2018 el nombre de visites corresponents a la població pediàtrica ha baixat un 8,3% en relació al 2014.

Pel que fa als motius de consulta més freqüents que atenen els dispositius d’atenció primària hi ha el diagnòstic, tractament i control dels principals factors de risc cardiovascular (Hipertensió arterial, diabetis, hiperlipèmia, excés de pes). Els factors de risc cardiovascular afecten 2 milions de pacients i són presents en 10 milions de les visites.

Els trastorns d’ansietat i els de l’estat d’ànim afecten el 8,7% dels homes i al 17,2% de les dones ateses. El mal d’esquena també afecta homes i dones de manera diferent. La probabilitat de les dones de ser ateses per mal d’esquena és un 40% més alta que la dels homes.

Consulta l’informe
 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d’Imatges Infermeres