El COIB disposa d'un programa de col·laboració per a les associacions i societats científiques infermeres que consisteix en quatre grans eixos:

1. Oferiment de l'estructura física, administrativa i de serveis del COIB
 

Posa a disposició les seves instal·lacions i els seus serveis en les mateixes condicions que ho fa per a les seves col·legiades/ts. L'ús dels espais de treball i aules de la primera planta és gratuït per a les activitats científiques i professionals sempre i quan aquestes siguin sense pagament d'inscripció.

Pel que fa als espais de l'Espai Pujades 350, s'estableix un preu per ús igual al preu establert per col·legiada/t i que podeu consultar a la taula de preus i condicions pels lloguers d'espais de l'Espai Pujades.

Les associacions i / o societats científiques infermeres que tinguin signat un conveni de col·laboració amb el COIB, podran disposar de l'auditori de manera gratuïta un dia a l'any.

En ambós casos, per la utlització d'aquests espais cal ajustar-se als horaris del COIB i cal fer reserva prèvia.
 

2. Col·laboració en la promoció, disseny i desenvolupament de projectes
 

El COIB estableix amb aquelles associacions i societats científiques que ho desitgen, un conveni de col·laboració. Actualment s'han formalitzat amb el COIB un total de 17 convenis de col·laboració, destacant la creació el 2012 de la Comissió d'Avaluació d'Infermeres Infectades per virus transmissibles per sang (CAIIV) com òrgan de suport per a les infermeres portadores. Una comissió integrada per l'Associació Catalana d'Infermeres per al Control de la Infecció (ACICI), l'Associació Catalana d'Infermeria del Treball i Salut Laboral (ACITSL) i el COIB, amb el suport de la Societat Catalana Balear d'Infermeria de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i Balears (ACMSCB). 
 

3. Implicació de les associacions i les societats científiques infermeres en la vida col·legial
 

A través d'activitats d'assessorament, consultoria i promoció científica i professional. Des de l'any 2013, s'han mantingut algun tipus de col·laboració amb 51 societats i associacions científiques infermeres.

4. Establiment d'aliances estratègiques per a les activitats formatives
 

A través del Programa de Formació Continuada, el COIB discrimina positivament les infermeres que estan associades i que poden gaudir d'un 15% de descompte sobre el preu col·legiada/t, que ja està subvencionat per la corporació.