El COIB disposa d'un programa de col·laboració per a les associacions i societats científiques infermeres que consisteix en quatre grans eixos:

1. Oferiment de l'estructura física, administrativa i de serveis del COIB
 

Posa a disposició les seves instal·lacions i els seus serveis en les mateixes condicions que ho fa per a les seves col·legiades/ts. L'ús dels espais de treball i aules de la primera planta és gratuït per a les activitats científiques i professionals sempre i quan aquestes siguin sense pagament d'inscripció.

Pel que fa als espais de l'Espai Pujades 350, s'estableix un preu per ús igual al preu establert per col·legiada/t i que podeu consultar a la taula de preus i condicions pels lloguers d'espais de l'Espai Pujades.

Les associacions i / o societats científiques infermeres que tinguin signat un conveni de col·laboració amb el COIB, podran disposar de l'auditori de manera gratuïta un dia a l'any.

En ambós casos, per la utlització d'aquests espais cal ajustar-se als horaris del COIB i cal fer reserva prèvia.
 

2. Implicació de les associacions i les societats científiques infermeres en la vida col·legial
 

A través d'activitats d'assessorament, consultoria i promoció científica i professional. Des de l'any 2013, s'han mantingut algun tipus de col·laboració amb 51 societats i associacions científiques infermeres.

3. Establiment d'aliances estratègiques per a les activitats formatives
 

A través del Programa de Formació Continuada, el COIB discrimina positivament les infermeres que estan associades i que poden gaudir d'un 15% de descompte sobre el preu col·legiada/t, que ja està subvencionat per la corporació.