3 de febrer de 2020

    El 13 de febrer a la seu del COIB se celebrarà la primera trobada professional de l’ACSP sota el lema “La seguretat del pacient en diferents àmbits assistencials: treballant els esdeveniments adversos”. El preu de la jornada són 30 euros.