L’Institut Català de la Salut (ICS) acaba d’aprovar l’Acord de Mobilitat voluntària, oberta i permanent del lloc de treball. Des de la TIAP entenem que aquest Acord de Mobilitat perjudica la qualitat de l’atenció que rep el ciutadà a l’Atenció Primària, i menysté la formació específica de les infermeres especialistes en el primer nivell assistencial, sense posar en valor la seva expertesa i el desenvolupament professional continuo a l’Atenció Primària de Salut.  

La Taula Infermera de l’Atenció Primària (TIAP) disconforme amb l’Acord de Mobilitat de llocs de treball de l’ICS

La manca d’expertesa de la infermeria a l’àmbit de l’Atenció Primària no garanteix l’abordatge òptim en l’atenció a les persones assignades, provocant  un impacte negatiu que disminueix la capacitat de les persones en el maneig de la seva salut, augmenta la freqüentació i te repercussió en les complicacions i la seguretat de las persones ateses.

L’Atenció Primària de Salut té una singularitat en els serveis que ofereix, amb un pes clau per a la cura a les persones i a les famílies, i per la integració de la  prevenció i promoció en base a la Salut Comunitària. Només la formació específica que ofereix l’especialitat, l’experiència, la formació continua i la responsabilitat d’atendre tots els aspectes de salut de la població assignada en base a les necessitats, permet cobrir aquests llocs amb la màxima qualitat i seguretat per les persones.

Aquests polítiques s’allunyen molt de tots els aspectes treballats des de la creació,  ara fa 10 anys, de les Unitats Docents Multiprofessionals, sense tenir en compte el cost econòmic que representa la formació d’infermeres especialistes, així com els recents projectes estratègics endegats com l’ENAPISC, l’adhesió a la campanya Nursing Now, els Fòrums de Diàleg Professional, entre d’altres, tots ells liderats pel Departament de Salut. 

Per tot això, denunciem i rebutgem  aquestes polítiques de RRHH de l’ICS i del  SISCAT, i demanem al Departament de Salut la creació de les categories professionals i la seva vinculació als llocs de treball, per garantir un model únic a Catalunya.

Sobre la TIAP
La Taula Infermera d’Atenció Primària (TIAP) s’ha creat el juny del 2019  per aglutinar el malestar, neguit i desafecció que viuen les infermeres d’Atenció Primària de Salut. L’ens ha estat impulsat per l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC),  el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), el Col·legi Oficial d’Infermeres i Infermeres de Tarragona (CODITA),  el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Girona (CODIGI), l’Asociación de Enfermeria Comunitaria (AEC) i l’ Associació Catalana d’Infermeria Pediàtrica (ACIP). La TIAP vol analitzar i fer propostes per exigir el reconeixement en el lideratge i l’expertesa de les infermeres, que són peces clau per resoldre problemes i situacions de salut i de malaltia, des d’una perspectiva  individual, familiar i comunitària.