El Departament de Salut obre una nova convocatòria de projectes de recerca amb la voluntat de difondre els resultats del Codi Infart i promocionar la realització d'estudis científics de qualitat en aquest àmbit d'atenció. Les infermeres i els infermers interessats poden presentar projectes fins l’1 de setembre.

Oberta la convocatòria 2019 de treballs de recerca del Registre del Codi Infart

El Comitè Científic del Registre del Codi infart del Pla director de malalties de l’aparell circulatori del Departament de Salut ha obert una nova convocatòria per al foment de l’anàlisi i la recerca en l’atenció a l’infart agut de miocardi amb elevació del segment ST (IAMEST) a Catalunya a partir de les dades del Registre del Codi infart corresponents als anys 2010-2018.

La resolució de la convocatòria es realitzarà el 15 d’octubre.

Consulta tota la informació de la Convocatòria anual 2019 de treballs de recerca científica del Registre del Codi IAM.