7 de juny de 2019

El Departament de Salut ha anunciat en roda de premsa l’augment de la convocatòria de places de formació d’infermeria especialitzada pel 2019, augmentant en un 12,4% l’oferta en relació amb l’any anterior.  Destaca en aquesta convocatòria, l’augment significatiu en infermeria geriàtrica, amb vuit places i la primera convocatòria en infermeria de treball, amb dues places.

Salut anuncia un augment del 12,4% en l’oferta de places formatives especialistes pel 2019

Salut ha augmentat en general totes les places de formació d’especialitat sanitària per a metges, infermeres, farmacèutics i psicòlegs, entre d’altres. Un augment de places general que suposa un 9,6% respecte l’any anterior, amb un total de 1.432 places.

En el cas d’infermeria, la nova convocatòria per als IIR és de 199 places en 6 especialitats, 22 places més que el 2018. D’aquesta nova convocatòria el més destacat és que per primer cop es podrà estudiar l’especialitat d’infermeria del treball a Catalunya, malgrat que el número de places convocades – només 2 – és molt inferior a les necessitats reals que demanda el mercat laboral. Un cas similar passa amb infermeria geriàtrica, que tot i l’augment a 8 places, segueix sent insuficient per cobrir les necessitats. S’espera, però, que aquesta tendència a anar incrementant les places d’IIR es converteixi en una constant en els propers anys.

Especialitat Oferta 2019 Oferta 2018
Infermeria familiar i comunitària 60 55
Infermeria en salut mental 40 39
Infermeria obstètrica-ginecològica 66 64
Infermeria pediàtrica 23 17
Infermeria geriàtrica 8

2

Infermeria del treball 2 0

 
L’augment de places IIR sempre són bones notícies però cal encara que aquestes especialitats siguin reconegudes en les categories laborals ja que, actualment a Catalunya, només està reconeguda l’especialitat obstètrico-ginecològica.

Fotografia: Departament de Salut