La llevadora i doctora en Ciències Infermeres de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, Vanessa Bueno, ha dissenyat un coixí postural per a embarassades que corregeix la malposició del cap fetal en el part reduint les cesàries i que, a més, facilita el descans de les dones durant el tercer trimestre de l’embaràs. La llevadora va presentar el projecte a la Jornada 8a Jornada de Llevadores Emprèn, innova i investiga.

Una llevadora dissenya un coixí per a embarassades que corregeix la posició incorrecta del fetus en el part

En el 40 % dels parts, el fetus està mirant cap amunt a l’hora de néixer. Una posició incorrecta que, si no es corregeix, en el moment del naixement és necessari realitzar una cesària o utilitzar fòrceps. El coixí postural dissenyat per la llevadora ajuda a corregir la posició girant el cap del fetus cap avall, ja que troba més espai a la pelvis, i d’aquesta manera facilita que el part sigui vaginal.

Vanessa Bueno explica que el coixí postural està dissenyat perquè les dones, estirades de costat, se’l col·loquin entre les cames per obrir el diàmetre de la pelvis i provocar la rotació interna del genoll de la cama superior.

L’origen del projecte és un assaig clínic realitzat per la llevadora sobre com facilitar la rotació del fetus durant el part quan es produeix una malposició. La postura idònia per aconseguir-ho és la postura de Sims modificada, amb la dona de decúbit lateral (estirada de costat) i la cama superior paral·lela a la inferior i el genoll girat cap a l’interior. «Per avaluar els efectes d’aquesta postura en el part —explica la seva autora—, vàrem fer un estudi fent servir els camals de la llitera per a elevar la cama amb la dona de costat. Els resultats van mostrar que hi havia més parts vaginals, les cesàries es reduïen en un 16 %, i es reduïa la morbiditat materna i fetal, així com l’estada hospitalària i les visites posteriors a Urgències, perquè es produeixen menys complicacions». Els resultats de l’estudi s’han publicat a la revista Birth.

Les dones se sentien satisfetes amb el treball de part fet en aquesta postura. Però, si cal allargar-la, fer servir un camal redueix la comoditat. La llevadora explica que per aquest motiu va dissenyar el coixí postural que aconseguís la mateixa postura.
.D’aquesta manera, el pot fer servir qualsevol dona independentment de la llitera que tingui l’hospital, i ens assegurem que la postura, l’angle d’obertura de la pelvis i la rotació del genoll de la cama superior són sempre les adequades i la dona està còmoda», afegeix.

 

La utilització d’aquest coixí durant les hores de dilatació facilita l’adequada orientació del fetus i pot reduir el risc de cesària. La llevadora també afegeix que de la mateixa manera és molt útil si l’orientació del fetus és la correcta, perquè, com que provoca l’obertura de la pelvis, aquest té més espai per a sortir.

A banda de la seva aplicació per facilitar el part vaginal, aquest coixí també ajuda a qualsevol dona embarassada a millorar el seu descans durant el tercer trimestre de gestació. «La postura de descans que es recomana a les embarassades, per millorar l’oxigenació del fetus i reduir les baixades de tensió maternes, és el decúbit lateral. Per tant, aquest coixí és idoni per aconseguir i mantenir durant moltes hores aquesta postura, ja que evita molèsties i dolors lumbars», assenyala Bueno.

Una llevadora dissenya un coixí per a embarassades que corregeix la posició incorrecta del fetus en el part

 

Autoria imatges: Hospital Universitari Vall d'Hebron