11 de febrer de 2020

El proper 4 de març el COIB acollirà la jornada de l'Associació Catalana d'Imatge Corporal i Dermoestètica Diplomades en Infermeria (ACICDDI): «Infermeres i les persones transgènere». Una proposta que reunirà com a ponents de disciplines com la infermeria, l'antropologia, la sociologia o la mèdica, així com diversos activistes trans.

Jornada de l'ACICDDI: les infermeres i les persones transgènere

L'ACICDDI, que agrupa les infermeres que treballen en imatge corporal i dermoestètica a Catalunya, organitza aquesta jornada com a part dels seus objectius de facilitar la formació continuada en aquesta matèria. En aquesta ocasió, els reptes i necessitats de les persones transgènere i les cures infermeres que se'n deriven, centren la jornada.

Al llarg del dia les persones assistents podran escoltar diverses experiències i testimonis multidisciplinars que abordaran aspectes com les cures en cirurgies, els aspectes emocionals i físics, així com el coneixement de diversos models assistencals.

Més informació a: https://acicddi.org/ca/activitats/jornadales-infermers-persones-transgenere/