Aquesta convocatòria del Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) destina gairebé 10 milions d’euros per a contractar joves investigadors i ampliar el ventall de professionals de la salut dedicats durant un temps a la recerca. D’altra banda, els ajuts de la primera convocatòria destinats a infermeres i infermers ja s’han traduït en millores reals en la pràctica assistencial.

Els ajuts a la recerca PERIS obren la tercera convocatòria i incorporen la perspectiva de gènere

El Departament de Salut continua desplegant el Pla Estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) amb la tercera convocatòria d’aquest que pla vol millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement generat per la recerca i la innovació. Joves investigadors en l’àmbit de la salut, professionals de la salut i instituts de recerca, entre d’altres, poden presentar candidatures per a rebre alguna subvenció del total de 9,5 milions d’euros a distribuir en 3 anys.

Una de les novetats destacades d’aquesta convocatòria és la incorporació de la perspectiva de gènere en tots els seus àmbits d’actuació. Així, aquesta convocatòria tindrà en compte aquesta perspectiva, de manera que les propostes seran avaluades considerant el seu abordatge, tot fomentant, especialment, que incloguin una correcta representació de les dones en el seu disseny.

La nova convocatòria incorpora tres noves línies de finançament. Una, per a contractar joves investigadors doctors en el camp de les ciències i les tecnologies de la salut; una altra per a contractar metges especialistes que vulguin fer una tesi doctoral en els camps de recerca més nous i en tecnologies d’avantguarda; i una tercera per a facilitar la participació de grups de recerca catalans en projectes internacionals, de manera que s’impulsi la internacionalització de la recerca dels instituts d’investigació sanitària acreditats i de centres CERCA.

La tercera convocatòria, a més, consolida la línia de subvenció que permet a professionals de la salut ajornar, durant un temps determinat, la seva pràctica assistencial per a dedicar-se plenament a la recerca. Si en anteriors convocatòries aquesta possibilitat s’oferia només a infermeres i infermers, fisioterapeutes i a metges especialistes, ara també ho podran demanar altres professionals de la salut: llevadores, dietistes nutricionistes, òptics i optometristes, podòlegs i protètics dentals. A més, aquesta convocatòria incorpora, per primera vegada, la perspectiva de l’usuari en l’avaluació de les propostes presentades a aquesta línia.

Com en les dues anteriors convocatòries, les propostes seran avaluades per una comissió tècnica d’experts independents, formada per investigadors, tecnòlegs i gestors de reconegut prestigi, i coordinada per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). El calendari preveu resoldre la convocatòria abans de l’estiu.

La recerca infermera ja genera millores en la pràctica clínica

La primera convocatòria d’ajuts del PERIS –la del 2017- ja ha donat alguns exemples de projectes que han suposat una millora real en la pràctica assistencial. En concret, es tracta de projectes que pertanyen als ajuts la línia d’ajut que van permetre a infermeres i infermers dedicar-se durant un temps a la recerca, per després aplicar els avenços obtinguts en la tasca assistencial diària. Un informe realitzat per l’AQuAS recull fins a una quinzena de casos que han tingut un impacte real en la pràctica clínica, com per exemple la creació d’un dispositiu mòbil per a mesurar i seguir ferides cròniques, la millora de la salut de gent gran hospitalitzada amb dificultats per menjar, o l’establiment d’un protocol per atendre psicoemocionalment famílies que viuen una mort a les urgències d’un hospital. Descarrega l'informe aquí.

Recerca aplicada a la salut mental

L’anterior i segona convocatòria del PERIS ha repartit 8,1 milions d’euros per a incrementar la qualitat de la recerca en salut entre el teixit investigador català. D’una banda, s’han contractat fins a 30 científics i tecnòlegs per a investigar sobre el càncer, malalties del sistema circulatori, de la sang i immunològiques, VIH i Alzheimer. A més, fins a 60 persones -entre infermeres, fisioterapeutes i facultatius especialistes menors de 45 anys- s’han pogut dedicar a fer recerca basada en les necessitats del pacients i aplicable a la pràctica assistencial.

Per altra banda, també s’han finançat 20 projectes de recerca orientats a la salut mental, donat que les malalties d’aquest àmbit suposen un elevat cost per a la qualitat de vida de les persones ateses i, de fet, són trastorns que es troben entre les primeres malalties cròniques que declara patir la població.