Consideracions en resposta a consultes o dubtes sobre l'aplicació de l'instrument NECPAL