18 de setembre de 2019

Fins a finals de desembre els diferents centres sanitaris pertanyents al SISCAT tenen temps per enviar al Departament de Salut la informació relativa a les infermeres i infermers que reuneixen els requisits per acreditar-se per a la prescripció infermera i que hagin consentit a demanar l’acreditació. L’Hospital Clínic, amb 1.774 infermeres amb aquests requisits, està fent via per aconseguir tancar aquest procediment el més aviat possible. 

L’Hospital Clínic posa la directa per gestionar l’acreditació per a la prescripció infermera de més de 1.700 infermeres

L’Hospital Clínic està organitzant aquests dies diverses sessions informatives internes sobre el procediment d’acreditació de les infermeres per a la prescripció infermera que, en aquest cas, és un procediment extraordinari dirigit als centres del SISCAT.
En aquest procés, que l’hospital està agilitzant per aconseguir resoldre el més aviat possible, s’ha informat i s’informarà al Comitè de Direcció, a tots el comandaments infermers, infermeres clíniques, infermeres gestores de pacients, al Comitè de Delegats/delegades d’infermeria i a les infermeres de Pràctica Avançada. Alhora s’ha creat un espai informatiu dins de la intranet del Clínic i que inclou enllaç a l’espai informatiu especial que el COIB ha habilitat per resoldre qualsevol dubte relacionat amb el procediment d’acreditació i sobre la prescripció infermera.
En aquestes reunions informatives, a banda de respondre a tots els dubtes de les infermeres s’està insistint molt en què ningú dupliqui aquesta sol·licitud. És a dir, que cap infermera amb els requisits i que treballi al SISCAT inici el procediment pel seu compte mentre duri el procediment extraordinari, ja que son els departaments de recursos humans el que ho estan gestionant. Un cop acabi el procediment extraordinari, a finals de desembre, les infermeres i infermers que reuneixin a partir de gener els requisits per a demanar l’acreditació ho hauran de fer directament a través del procés ordinari.
El procés extraordinari per a l’acreditació de les infermeres està pensat per agilitzar les acreditacions de prop de 30 mil infermeres i infermeres que treballen en els centres sanitaris del SISCAT. 

Consulta tota la informació sobre l’acreditació per a la prescripció infermera

Fotografia cedida per l'Hospital Clínic