3 d’octubre de 2022

Requisits de les ajudes
El principal requisit per presentar-se a aquesta convocatòria és que els professionals sanitaris estiguin vinculats a hospitals, universitats o centres de recerca tant públics com a privats, amb personalitat jurídica pròpia i domicili fiscal a Espanya. Finalment, les candidatures s'hauran de basar en un àmbit de creació, estudi o investigació a l'àrea de la nutrició amb orientació a nutrició saludable i sostenible, prevenció de malalties no transmissibles i envelliment saludable.

El termini màxim per al desenvolupament del projecte de recerca i la seva finalització haurà de ser d'un any, i serà prorrogable a un altre any més com a màxim, és a dir, un total de vint-i-quatre mesos.

Per accedir a tota la informació clica aquí