14 de setembre de 2015
Davant la convocatòria electoral del proper 27 de setembre, el Col·legi d’Infermeres i Infermers de Barcelona (COIB), junt a la resta de consells i col·legis professionals sanitaris de Catalunya, reitera el seu compromís amb la defensa i la millora d’una sanitat pública de qualitat i universal en la Catalunya del futur i, al mateix temps, reclamen que Catalunya pugui disposar, plenament, de les estructures i dels recursos necessaris per dissenyar-la i finançar-la de manera justa i adequada i poder, així, assegurar-ne la sostenibilitat.
 
En la situació actual, emmarcada per la crisi econòmica i un finançament insuficient, la qualitat bàsica del sistema s’ha mantingut, bàsicament, pel compromís ètic dels professionals.
 
Els col·legis recorden que el model sanitari català ha estat un èxit col·lectiu, reconegut com un dels millors del món segons els indicadors de salut, i està preparat per assumir els reptes d’excel·lència en tots els àmbits (assistència, formació, recerca i innovació) que planteja el nou context polític dins del marc europeu, i afrontar canvis per millorar l’organització del sistema sanitari per fer-lo més proper a les persones.