L’Institut Català de la Salut (ICS) ha fet públic el llistat provisional d’admesos i exclosos de les oposicions per a infermeres i infermers. El termini per presentar la documentació requerida és fins el 14 de març, inclòs.

L’ICS publica la llista provisional d’admesos i exclosos de les oposicions per a infermeres i infermers

Pots consultar el llistat provisional d’admesos i exclosos a la categoria d’infermeria  accedint al següent enllaç, clicant sobre: DSI-LLIURE-2018Publicació de les llistes d'aspirants admesos i exclosos i Publicació de la llista provisional.

En aquest document, al final, als annexos tens descrites les possibles causes d’exclusió i com solucionar-les.

Les persones provisionalment excloses disposen fins el 14 de març inclòs per subsanar el motiu d’exclusió presentant la documentació que es requereix.

La documentació s'ha d'adreçar a la Unitat de Selecció i Provisió del Centre Corporatiu (Gran Via de les Corts catalanes 587, 08007 Barcelona). També es pot presentar als registres de qualsevol de les gerències territorials, institucions hospitalàries i direccions d'atenció primària de l'ICS.