6 de juny de 2019

La Fundació Vila Saborit, l'Hospital Sagrat Cor i la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) Barcelona han convocat la 4a edició dels premis per al reconeixement de la tasca de joves investigadors en l’àmbit de la infermeria. S'ha ampliat el termini per enviar treballs de fi de màster fins el dia 7 d'octubre.

Oberta la convocatòria dels Premis de Recerca en Infermeria Fundació Vila Saborit 2019

Els premis de recerca tenen com a objectiu el reconeixement a joves investigadors que hagin demostrat la seva capacitat investigadora en l’àmbit de les ciències de la infermeria, potenciar trajectòries científiques d’excel·lència, donar suport a la recerca en l’àmbit de la infermeria i difondre la recerca de la disciplina.

En aquesta edició, poden ser candidats els professionals que hagin cursat un màster universitari (oficial) i que hagin defensat un projecte/treball de recerca en el context del treball final de màster (TFM), en l'àrea del coneixement d'infermeria. Hauran d'haver defensat el seu TFM en el curs acadèmic en el qual es realitzi la convocatòria. Els candidats hauran d'haver obtingut una qualificació mínima de 8. Hauran d'adjuntar l'expedient acadèmic del màster cursat. La convocatòria està oberta a tots els alumnes matriculats en màsters universitaris que ofereixen les universitats catalanes. Els treballs hauran de ser inèdits i escrits en llengua catalana, castellana o anglesa. Podran versar sobre qualsevol àrea de coneixement d'infermeria.

Es lliuraran 1.000 € de premi i dos accèssits de 500 € cadascun en la categoria de treballs de finals de màster. Els premis es decidiran per un jurat format per representants de la Fundació Vila Saborit, doctors en Infermeria de cada universitat catalana que ofereixi estudis d’Infermeria i màster, doctors en Infermeria membres d’institucions assistencials catalanes, experts en investigació de l’Hospital Universitari Sagrat Cor i membres del COIB.

L'acte de lliurament de premis se celebrarà el 18 de novembre— dia posterior a la festivitat de la patrona de les infermeres, Santa Isabel d’Hongria— al Saló d'Actes de l'Hospital Universitari Sagrat Cor.

Consulta tota la informació sobre la convocatòria