Laura Tarrats, llevadora assistencial i de recerca de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol, ha dissenyat un cinturó per a dones gestants que permet reduir el dolor a les fases inicials del part mitjançant l’aplicació de calor a la zona lumbar i suprapúbica. Després de demostrar els seus beneficis amb un estudi, una empresa l’ha comercialitzat. La llevadora va presentar el projecte a la 8a Jornada de Llevadores del COIB.

Una llevadora dissenya un cinturó tèrmic per a dones gestants per reduir el dolor a l'inici del part

Una de les mesures no farmacològiques de confort i de control del dolor que utilitzen les llevadores del servei d’Obstetrícia de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol per a dones en fases inicials del part és l’ús de la termoteràpia –l’aplicació de calor local— a les àrees lumbar i supapúbica. Aquesta mesura la realitzen principalment amb sacs de llavors que poden ser escalfats al microones, però com explica Laura Tarrats, les dones acostumen a patir dolor lumbar i suprapúbic simultàniament i els sistemes de subjecció que les llevadores solien improvisar, com ara una cinta elàstica tubular lligada al voltant de l’abdomen de la gestant on inserir un sac, només permetien cobrir una de les dues zones amb dolor.

L’origen del cinturó tèrmic dissenyat per Tarrats es troba en la cerca d’un sistema que permetés aplicar calor simultàniament a ambdues parts del cos així com la necessitat de trobar un sistema de subjecció òptim perquè la mobilitat de les dones no es veiés alterada. «Sempre em quedava la sensació que el sistema es podia millorar i cobrir les àrees amb dolor d’una forma més eficient i simultània», explica Tarrats.

La seva idea inicial va ser confeccionar un cinturó, del qual n’han millorat el disseny, amb dues butxaques –una lumbar i una suprapúbica— que permetés inserir elements per aplicar termoteràpia local i que també podria permetre aplicar fred. Inicialment, Tarrats va dibuixar la idea en paper i la va presentar a la responsable d’innovació i transferència de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, que va mostrar interès però li va demanar que la idea fos tangible.

«Amb tela elàstica vaig crear el primer prototip. Un cop presentada la idea em van animar a seguir i millorar el prototip i aquí és on vaig crear un primer patró amb el qual vaig tallar i confeccionar els prototips dels quals disposem i que encara utilitzem al nostre servei. Cal dir que també els sacs s’han confeccionat adaptats al cinturó, a mida i amb millores per una aplicació de termoteràpia més eficient», relata la llevadora.

Una llevadora dissenya un cinturó tèrmic per a dones gestants per reduir el dolor a l'inici del part

Per tal de comprovar els beneficis del cinturó tèrmic es va dur a terme un assaig clínic aleatoritzat on van participar 134 gestants ateses a l’hospital. Les conclusions de l’estudi van mostrar que l’aplicació de calor local simultàniament a les àrees lumbar i suprapúbica en cas de dolor relacionat amb el part era efectiva per disminuir el dolor.A més, el cinturó va obtenir una valoració molt positiva per part de les dones del grup d’estudi que el van utilitzar.

Posteriorment, el producte es va protegir com a model d’utilitat i l’empresa catalana Kusiwawa el va llicenciar. Actualment està a punt de treure el cinturó tèrmic al mercat i el presentaran en una fira internacional.

Durant aquest procés, per a Tarrats el principal repte ha estat aconseguir que algú cregués que la idea era vàlida i ajudés a tirar-ho endavant. Destaca que ha estat imprescindible el suport de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol per a facilitar els contactes i els mitjans pels estudis de patentabilitat i posterior protecció com a model d’utilitat dels prototips. I afegeix: «El suport de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujols a la recerca infermera i de llevadores des de fa anys és un punt fonamental en el procés i van reconèixer el projecte amb una beca Sàpiens d’intensificació a la recerca que m’ha permès dedicar-me al projecte en horari laboral durant uns mesos».

Segons la llevadora, l’ús del cinturó tèrmic és un recurs habitual i implementat amb normalitat al servei de l’hospital. Espero que el dispositiu sigui útil a totes aquelles dones que el vulguin utilitzar a casa durant l’embaràs i el part i també es trobi disponible com a eina de confort i maneig no farmacològic del dolor a sales de parts d’altres hospitals», afegeix Tarrats.