9 de setembre de 2020

La infermera Montserrat Sánchez comparteix en aquesta entrevista la seva experiència al Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública del Vallès en temps de covid-19.

Montserrat Sánchez: "Espero que n’haguem après i que puguem estar preparats per a futures pandèmies"

Les infermeres en la vigilància epidemiològica en salut pública, de forma coordinada amb epidemiòlegs, realitzen una tasca essencial per al control efectiu de les malalties contagioses com la covid-19: són les responsables de la recollida, l’anàlisi i la interpretació de tota aquella informació relacionada amb l’aparició i l’extensió de malalties que després comuniquen al Departament de Salut.

Com ha canviat la vostra normalitat amb la pandèmia?

La situació ens ha desbordat a tots. Al servei s’ha hagut de reforçar l’equip d’infermeres. Hem hagut de deixat el que fèiem prèviament com a servei de vigilància notificant totes les malalties de declaració obligatòria, ara gairebé tot és Covid. En una època normal estaríem fent el seguiment i control de les malalties que són de declaració obligatòria, com la legionel·la, la tuberculosi o la tos ferina i tots els brots de malalties infeccioses, que en situació de pandèmia difícilment es poden abordar. Nosaltres no visitem pacients, però sovint ens posem en contacte de forma telefònica per fer-los l’enquesta epidemiològica, on fem la recollida d’informació i educació sanitària. També fem cribratge de consultes telefòniques del 061, de centres d’atenció primària o de treballadors.

Estàvem preparats per aquesta situació?

S’havien fet protocols però com a sistema no estàvem preparats. A partir de tenir la situació de pandèmia i que aquesta anava avançant, s’ha anat elaborant la base de dades a partir de la recollida de la informació que és des d’on en fem l’explotació de dades i el monitoratge. Potser hi ha hagut falta de previsió i s’ha menystingut la malaltia. Avui dia ja disposem d’aquests registres actualitzats. Malgrat això, tenim un recompte de casos amb la limitació que no es poden fer tests a la població general i, per tant, tenim només la punta de l’iceberg. Quan es puguin fer serologies podrem tenir una fotografia més propera a la realitat.

Com veus que pot afectar el futur de la salut pública?

Espero que n’haguem après molt i que puguem estar preparats per a futures pandèmies i hi hagi més previsió, amb prou material i una visió més planificada.

 

Aquesta entrevista es va publicar originalment al butlletí especial del COIB amb motiu del Dia Internacional de la Infermera del 12/05/2020

Fotografia cedida per Montserrat Sánchez