27 de novembre de 2019

    L'ORDRE SLT/205/2019, de 19 de novembre, per la qual s'actualitzen les malalties de declaració obligatòria publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) el 25 de novembre estableix la inclusió en la xarxa de vigilància sanitària de malalties emergents i re emergents com l’arbovirosi, el dengue, la malaltia per chikungunya, el virus del Zika o la febre del Nil Occidental així com les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària (IRAS) i les resistències microbianes (RAM), juntament amb la resta de malalties infeccioses transmissibles ja definides.

    L’Agència de Salut Pública de Catalunya actualitza les malalties de declaració obligatòria i el sistema de notificar-les
    Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d'Imatges Infermeres