Les VIII Jornades d’Actualització d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya que organitza l’Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC) se celebraran el 2 i 3 d’octubre a la Universitat de Vic (UViC) amb el lema 'La mirada infermera, holística i des de la comunitat'.

La mirada infermera, holística i comunitària centra les 8es jornades d’actualització de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFiCC)

La infermera familiar i comunitària és una professional referent en l’àmbit de l’atenció primària i dona resposta a les necessitats de salut de la població tot acompanyant a les persones al llarg de la seva vida, des del naixement fins a la mort.

El comitè organitzador de les jornades té la voluntat de plantejar aquesta jornada tenint en compte aquesta visió longitudinal de la persona atesa, que sovint no es coneix prou bé i que està en contacte amb altres realitats culturals, amb problemàtiques diverses i algunes malauradament encara massa freqüents, com la violència. Tot això sense oblidar la necessitat d’estar contínuament actualitzades en aspectes més tècnics i també farmacològics.

Més informació i inscripcions a www.aificc.cat

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García. Banc d’Imatges Infermeres