Amb el títol “E-experiencias en control de infección, los profesionales toman la palabra”, les jornades organitzades per l’ACICI tindran lloc el 14 de juny a Sant Sadurní d’Anoia. Es poden presentar comunicacions orals o pòsters relacionats amb la temàtica fins al 10 de maig.

L’Associació Catalana d'Infermeres pel Control de la Infecció (ACICI) celebra la 9a jornada catalana i la 7a jornada nacional

El control de les infeccions relacionades amb l'assistència sanitària requereix la implicació de professionals de diferents àrees sanitàries per a poder implementar amb èxit els programes de prevenció. En aquest sentit, l’ACICI ofereix un espai destinat a compartir coneixements i experiències professionals. Els protagonistes de la jornada seran els assistents, professionals de primera línia que treballen en el control d'infeccions o en activitats assistencials i que mostraran les línies d'actuació més eficaces en els programes de prevenció, resolució de brots, projectes de recerca, plans d'estudi, etc.

En la jornada s’atorgaran tres premis: un a la millor presentació que es decidirà per votació dels assistents i dos a la qualitat científica que correspondrà a una presentació i a un pòster, que escolliran el comitè científic.

Més informació i inscripcions