28 d’octubre de 2019

L’Institut Català de la Salut ha publicat la data de la realització de la prova escrita de català de les oposicions de la categoria diplomat/da sanitàri/a en Infermeria (DSI Lliure-2018), que serà el proper diumenge 17 de novembre de 2019 a les 09:00h. El lloc de la convocatòria és la Universitat Pompeu Fabra -Campus Ciutadella- Barcelona al carrer Ramon Trias Fargas, 25-27 de Barcelona. 

La prova escrita de català de les oposicions de l'ICS es farà el 17 de novembre

Podeu consultar el llistat de persones convocades i exemptes a l’examen fent clic aquí i anant a l’apartat DSI-2018<proves<segona prova.

http://convocatories.ics.extranet.gencat.cat/tipusConvocatoria/TC2/

El tribunal acceptarà la presentació de la documentació acreditativa per restar exempt de realitzar la prova de català els mateixos dies i lloc de la realització de la prova. Les persones convocades que vulguin exercir aquest dret s’hauran de presentar 30 minuts abans de l’hora de convocatòria al lloc de realització de la prova. 

La prova tindrà una durada de 60 minuts per la part d’expressió escrita. La puntuació mínima per superar la totalitat (expressió escrita + expressió oral) de la segona prova de coneixements de llengua catalana és de 5 punts en base a 10. 

En el decurs de la setmana del 18 de novembre de 2019, es publicarà el calendari per a la realització de la segona part de capacitat d’expressió oral. 

Per poder realitzar aquesta prova és imprescindible portar:

  • DNI o passaport o permís de conduir, en format original.
  • Bolígraf de tinta blava o negra.
  • Cinta correctora.