27 d’agost de 2019

El Govern ha aprovat avui el Decret d’acreditació de les infermeres per a l’exercici de la indicació, ús i autorització de la dispensació de medicaments i productes sanitaris d’ús humà. En quant aquest decret es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, s’iniciaran els procediments per a acreditar. Un d’extraordinari per a les infermeres del SISCAT, unes 30 mil segons dades del Departament de Salut, i en el que seran els centres de treball els que gestionin les peticions i un d’ordinari adreçat a la resta d’infermeres que treballen per compte aliè fora del SISCAT o per compte propi. En quant s’obtingui l’acreditació, les infermeres podran dispensar medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica

El Govern aprova el decret d’acreditació de les infermeres per a la prescripció

El decret regula el procediment d’acreditació de les infermeres i infermers per a la coneguda com a “prescripció infermera”, tal i com recull el Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre i que estableix  el desplegament que depèn de cadascuna de les comunitats autònomes. Les infermeres i infermeres podran ara acreditar-se en els àmbits de les cures generals i en el de cures especialitzades.


«La lluita per aconseguir esmenar el gran error de la Llei del Medicament en el que no es reconeixia la infermera com a subjecte prescriptor fa molts anys que dura i no resoldrem definitivament el problema fins aconseguir esmenar aquesta llei», explica Núria Cuxart, degana del Consell de Col·legis d'Infermeres i Infermers de Catalunya, «però aquest moment i aquest decret és importantíssim no tant pel que ens permeti fer en termes pràctics, que encara no s’acosta al que necessitem, sinó pel que representa haver traspassat la immensa barrera que ens impedia prescriure». «Aquest és un procés irrevocable», afegeix, «un cop acreditades podem seguir treballant per millorar les condicions en les que les infermeres podem fer, amb seguretat legal, el que fa anys fem dia a dia pel que fa a la prescripció infermera i demostrar sense obstacles legals els seus beneficis».
Els requisits per poder demanar l’acreditació per a la dispensació de medicaments i productes no subjectes a prescripció mèdica són, en el cas de l’àmbit de cures generals, estar en possessió del títol de grau en infermeria, diplomatura en infermeria o ATS o equivalent i acreditar una experiència laboral mínima d’un any com a infermera. En cas de no tenir aquesta experiència mínima, com és el cas de les recent graduades, el que convé és esperar-se a tenir l’any d’experiència per demanar l’acreditació per la via ordinària. En cas que, per les seves responsabilitats, els sigui imprescindible poder prescriure, podran fer el curs d’adaptació gratuït. En el cas de voler-se acreditar en cures especialitzades, cal disposar també del títol d’infermera especialista i acreditar una experiència mínima d’1 any com a infermera especialista, és a dir, en un lloc de treball reconegut com a tal per la pròpia empresa. 
Segons el text del projecte de decret, l’administració té un termini de 6 mesos per a respondre a les sol·licituds d’acreditació. En aquest termini, l’administració resoldrà també les adaptacions al Sistema Integrat de Recepta Electrònica (SIRE) que possibilitin l’accés de les infermeres acreditades del SISCAT per a que puguin dispensar medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica a través de la recepta electrònica.

Les infermeres del SISCAT no han de fer la sol·licitud, ho faran els seus centres de treball

El procés extraordinari per a les infermeres del SISCAT s’ha habilitat per agilitzar el procediment i aconseguir acabar el 2019 amb aquestes acreditacions ja atorgades. En els primers quatre mesos a partir de l’aprovació del decret, els centres de treball del SISCAT seran els encarregats de facilitar a l’administració la informació personal i professional de les seves infermeres i infermers que compleixin els criteris per demanar l’acreditació i que hagin manifestat el seu interès per a tenir l’acreditació. Les infermeres del SISCAT que en el moment d’aprovar-se el decret tinguin els criteris no hauran de fer la sol·licitud d’acreditació sinó que ho faran les seves empreses. En el cas de les infermeres del SISCAT que encara no tinguin l’any d’experiència, podran sol·licitar la seva acreditació quan el tinguin,  a través del procés ordinari i de forma telemàtica.

La resta d’infermeres i infermers podran demanar la seva acreditació de forma ordinària de forma telemàtica i amb signatura digital. Tots els procediments es duran a terme a través del portal canalempresa.gencat.cat o a través de la seu electrònica seu.gencat.cat
De moment, només es podrà indicar medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica

Segons recull el Real Decreto 1302/2018, de 22 d’octubre, en aquests moments l’acreditació permet la dispensació de medicaments i productes sanitaris no subjectes a prescripció mèdica. El catàleg actual d’aquests inclou productes com apòsits, sondes, bolquers per adults o bosses de colostomia, entre molts altres. En l’apartat de medicaments, s’inclouen aquells que l’usuari pot comprar en l’establiment farmacèutic però que fins ara la infermera no podia dispensar, com ara antiàcids, omeprazol, laxants, hidrocortisona, ibuprofèn, paracetamol, productes per deixar de fumar, productes per a la tos, llàgrimes artificials o povidona iodada, entre d’altres.

Pel que fa als medicaments subjectes a prescripció mèdica, aquests estan pendents de  l’elaboració de protocols i guies de pràctica clínica per part de la Comisión Permanente de Farmacia del Consejo Interterritorial del SNS i que disposa de dos anys de termini per a resoldre, segons estableix el Real Decreto 1302/2018.  

Aquesta fase per venir recollirà els medicaments de dispensació infermera especialista però és clau que totes les infermeres especialistes que compleixin els requisits demanin ara la seva acreditació per tenir aquest procediment ja enllestit per quan arribin els protocols.

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel Garcia | Banc d'Imatges Infermeres