12 de desembre de 2018

  Queda desconvocada la vaga de treballadors públics de 24 hores prevista pel dimecres 12 de desembre, en què estaven cridats 250.000 treballadors, entre els quals, els de l'Institut Català de la Salut (ICS). El Govern es compromet a tornar la paga extra dels exercicis 2013 i 2014 en un termini de quatre anys.

  Els funcionaris de la Generalitat desconvoquen la vaga després d’un acord per al retorn de les pagues extres

  L’acord a què han arribat l’executiu i els sindicats majoritaris de la funció pública preveu fer efectiu el pagament de les pagues pendents en els terminis següents

  - Any 2019: un 40% de la paga corresponent a l’any 2013 que s’abonarà en 2 terminis: un 10% durant el primer trimestre del 2019 i el 30% restant a partir de l’aprovació del pressupost de l’exercici 2019.

  - Any 2020: un 60% de la paga corresponent a l’any 2013.

  - Any 2021: un 55% de la paga corresponent a l’any 2014 i un 50% del complement de productivitat.

  - Any 2022: el 45% restant de la paga corresponent a l’any 2014 i el 50% restant del complement de productivitat.

  Segons ha anunciat el Govern, durant la primera quinzena del mes de gener de 2019, es convocarà la Mesa General de Negociació dels Empleats Públics de l’Administració de la Generalitat, que ha de ratificar aquest acord. A la Mesa també es continuaran les negociacions d’altres mesures socials, laborals i de flexibilitat i conciliació de la vida laboral i familiar.

  Autoria imatge: Govern de la Generalitat de Catalunya