15 de juny de 2023

    La Fundació convoca, cada any des del 2000, aquests premis per incentivar el progrés de la pràctica clínica en gerontologia i atenció sociosanitària. Oberts a qualsevol professional que desenvolupi la seva activitat en un centre o servei a Catalunya i dotats amb 12.000 euros, s’hi poden presentar projectes de forma individual o col·lectiva. El lliurament dels premis es fa en el marc de la Jornada Sociosanitària de la Fundació Mutuam Conviure.

    Premi de Recerca d'Atenció Sociosanitària 2023