El Ministeri de Sanitat ha publicat la resolució per la qual es reprèn el procediment d’accés a les places d’Infermeres Internes Residents (IIR) i que havia quedat aturat per l’estat d’alarma decretat per l'Estat espanyol.

El Ministeri de Sanitat reprèn el procediment d’accés de les places de l’IIR

La resolució del 7 de maig del 2020 de la Direcció General d’Ordenació professional, publicada al BOE, es resolt:

Reprendre el procediment de l’aprovació de l’oferta de places i la convocatòria de les proves selectives de 2019 per a l’accés durant l’any 2020 a les places d’infermera interna resident. 


En aquest sentit, el Ministeri reprèn el procediment per a l’adjudicació de les places.

A Catalunya, es van convocar un total de 199 places amb la següent distribució:

Infermeria Obstètrico-Ginecològica -  66
Infermeria de Salut Mental -  40
Infermeria del Treball -  2
Infermeria Pediàtrica -  23
Infermeria Familiar i Comunitària -  60
Infermeria Geriàtrica -  8

Per fer el seguiment personalitzat de la convocatòria pots accedir al següent enllaç de la web del Ministeri de Sanitat: https://fse.mscbs.gob.es/fseweb/view/index.xhtml

 

Fotografia: Ariadna Creus i Àngel García | Banc d'Imatges Infermeres