13 de maig de 2019

Després de la publicació de les respostes, s’obre el termini de 14 dies que s’iniciarà el dia 14 de maig de 2019 i finalitzarà el dia 27 de maig de 2019, ambdós inclosos, per tal que les persones aspirants puguin formular les al·legacions que considerin oportunes en els termes establerts en la base 1.10 de les bases generals.

Publicades les plantilles amb les respostes correctes de la primera prova de les oposicions a l'ICS

Les al·legacions s’han d’enviar a la Unitat de Selecció i Provisió de la Direcció de Recursos Humans de l’Institut Català de la Salut.

 

La documentació es podrà presentar als registres dels llocs següents:
 

  • Centre Corporatiu de l’Institut Català de la Salut (Gran Via de les Corts Catalanes, 587, 08007 Barcelona)
  • Gerències territorials, institucions hospitalàries i àmbits d’atenció primària de l’Institut Català de la Salut.

Trobaràs tota la informació clicant a sobre de la convocatòria que s’anomena DSI-LLIURE-2018 (a l’apartat: proves) fent clic al següent enllaç.