Fòrum Infermer del Mediterrani

Cartes al Ministre de Sanitat i a diferents grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, sol·licitant la revisió del Reial Decret de "prescripció infermera" demanant que no sigui necessària realitzar la formació addicional que contempla. Agost 2015

 Illes Balears

Decret 52/2011 de 20 de maig, pel qual es regula l'actuació del personal d'infermeria en l'àmbit de la prestació farmacèutica de l'àmbit sanitari públic a les Illes Balears, suspensió del contenciós administratiu interposat pel Consejo General de Médicos y Consejo General de Enfermería i estimació parcial del Tribunal Suprem al recurs de casació interposat pel Consejo General contra el Decret de prescripció Balear. Juliol 2015

 Andalusia

 Proposicions de Llei presentades per a la modificació de la Llei 29/2006, de 26 de juliol, de Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris